'Verwarming lager is goed voor gezondheid'

Het koudepak in werking. © L1
Door de hoge energieprijzen zetten veel huishoudens en bedrijven de thermostaat een aantal graden lager. Dat kan goed uitpakken voor de gezondheid, zo leert onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Vervolgonderzoek

Onderzoeker Joris Hoeks van het MUMC+ doet vervolgonderzoek naar het effect van kou op de suikerhuishouding in het lichaam. "In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar het effect van milde kou op de suikerhuishouding. Daar zagen we een behoorlijk verschil in de manier waarop weefsels in staat zijn om suiker uit het bloed op te nemen. Dat verbeterde met meer dan 40 procent, een fors verschil in insulinegevoeligheid."

Proefpersoon

Jack Kusters is een van de proefpersonen die meedoen aan het onderzoek. De 61-jarige hijst zich wekelijks een uur lang in een koudepak, waardoor zijn lichaam gaat rillen. "Dat lijkt heel vervelend, maar dat valt eigenlijk erg mee", zo zegt Kusters nadat hij met een kop chocolademelk is opgewarmd. "Ik deed een medische keuring en daar kwam uit dat ik aanleg heb om suikerziekte te ontwikkelen. Ik heb het nog niet, maar het zit in de familie." Zijn arts tipte hem over het onderzoek in Maastricht. "Ik heb een persoonlijk voordeel aan de testen, omdat ik zelf helemaal door de molen wordt gehaald. Dus ik blijf op de hoogte of het goed met me gaat. Maar gelijktijdig kan ik iets betekenen voor andere mensen. Mijn gegevens worden benut voor het totale onderzoek."

Spieren

Door het rillen van de proefpersonen, kunnen onderzoekers metingen doen bij de samentrekkende spieren. "Bij eerder onderzoek zagen we dat spieren een van de grootste spelers waren om suikers op te nemen. En het bleek dat een koudere temperatuur nog geschikter was om die spieren te activeren. Daarom toetsen we nu met proefpersonen of die opname van suikers nog groter is als mensen rillen." Dat kan heel waardevol zijn. "Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dus als we de suikerhuishouding weten te verbeteren, verminderen we ook het risico op cardiovasculaire aandoeningen", aldus Joris Hoeks.

Douchen

De Maastrichtse onderzoekers zien in ieder geval al gezondheidswinst bij koudeprikkels. "Koud douchen, winterzwemmen, dat zijn allemaal dingen die mensen zelf kunnen doen om zo'n koudeprikkel te krijgen. De thermostaat op 18 of 19 graden is ook beter, maar het zou nog beter zijn om af te wisselen met warme temperatuur. Dus geen constante temperatuur van 20 graden, maar switchen tussen 18 en 22 graden. Daardoor wordt het lichaam met een koude- maar ook met een warmteprikkel uitgedaagd."

Testhelden

Het belang van proefpersonen staat de komende twee maanden centraal in de serie Testhelden. "Als we geen proefpersonen zouden hebben, is het heel moeilijk voor ons om onderzoek te doen. Zo simpel is het."