Gedeputeerde: 'Opkoopregeling biedt perspectief voor boeren'

Stockfoto. © iStock
De vrijwillige opkoopregeling creëert meer ruimte rondom het stikstofprobleem en biedt daarom, volgens stikstofgedeputeerde Geert Gabriëls, perspectief voor agrariërs. Met de opkoopregeling hoopt de overheid dat boeren uit zichzelf stoppen met hun bedrijf.
De opkoopregeling hoort bij de korte termijnaanpak om de hoeveelheid stikstof terug te dringen.

Vrijwillig stoppen

Volgens Gabriëls zijn er 'best veel' meldingen van agrariërs die aangeven vrijwillig te willen stoppen: "Dat gaat nu om zo'n veertigtal melders."

Middelen en regelingen

Er zijn ook agrariërs die niet onder de opkoopregeling vallen, maar wel, om uiteenlopende redenen, willen stoppen. "We proberen de onzekerheden bij die agrariërs weg te nemen en willen graag van het Rijk middelen en regelingen om die agrariërs op te kunnen kopen", aldus Gabriëls.