Sportverenigingen Valkenburg vragen samen om noodsteun

Afbeelding ter illustratie © iStock
Sportclubs in Valkenburg vragen de gemeente gezamenlijk om steun voor de hoge energiekosten.
"Onze energierekening van 14.000 euro wordt drie keer zo hoog", zo zegt John Pisters, voorzitter van voetbalvereniging Walram.

Problemen

Het initiatief om de gemeente om steun te vragen kwam van hockeyvereniging Sjinborn. "We zijn niet de enige met dit probleem", zo wist voorzitter Michel Lebouille van de hockeyclub, die contact opnam met alle collega-sportbestuurders in Valkenburg. De voetbalclubs Walram, Berg '28, Geuldal en Sibbe sloten zich aan bij het noodsignaal richting gemeente, net als tennisvereniging Geuldal. "Ook de tafeltennissers van Falco doen mee", aldus Lebouille.

Limburg

Het probleem van de Valkenburgse sportverenigingen speelt in de hele provincie Limburg. Sommige gemeenten, zoals Venlo en Beekdaelen, besloten al tot het instellen van een noodfonds, andere inventariseren de urgentie bij de plaatselijke verenigingen. Volgens voetbalbond KNVB vreest 38 procent van de amateurvoetbalclubs voor het voortbestaan van de club door de hoge energieprijzen. "Het zijn te hoge bedragen om te kunnen doorbelasten naar de leden", zo weet voorzitter John Pisters van Walram. "Wij zijn vanaf januari 2023 straks meer dan 20.000 euro extra kwijt aan energie. Voor 300 voetballende leden zou dat een onmogelijke contributieverhoging zijn van zo'n 65 euro. Daarom zien we graag een noodfonds van de gemeente."

Voetbalclubs

Voor het eerst gaat de prijs van het bier in de kantine van voetbalvereniging Walram naar de 2,20 euro, een verhoging van twee dubbeltjes. "Maar dat heeft niets met de energieprijs te maken", zo bezweert voorzitter Pisters. "De energiekosten komen bovenop de problemen die we al hadden door corona en de overstromingen. Veel van onze sponsoren komen uit de horecasector. Die hebben het ook erg moeilijk in deze tijd, daar zit weinig ruimte meer."

Valkenburg

Hoewel de energieproblemen bij vrijwel alle Limburgse sportverenigingen spelen, is de situatie in Valkenburg extra nijpend doordat vrijwel alle sportverenigingen te maken hebben met sterk verouderde accommodaties. Door de slechte isolatie zijn de energiekosten extra hoog. "De gemeente spreekt al jaren over het opknappen van faciliteiten, maar het komt er maar niet van", aldus John Pisters van Walram. Daardoor twijfelt de voetbalclub of investeren in een ingrijpende renovatie wel zin heeft. "Het zag er nog even naar uit dat we moesten verhuizen, omdat we in het stroomgebied van de Geul liggen. We hebben nu de toezegging dat we hier kunnen blijven. Met de hoge energiekosten dreigen we ook onze reserves te moeten aanspreken, die we dan niet meer kunnen gebruiken voor het verduurzamen van ons complex". Dezelfde dilemma's spelen bij de voetbalverenigingen in de dorpskernen Schin op Geul, Berg, Sibbe en Houthem, die alle nog een eigen voetbalclub hebben.

Gemeenteraad

Wethouder Niels Dauven laat vanaf zijn vakantieadres weten dat er komende dinsdag een overleg gepland staat met de sportverenigingen. Het college doet een voorstel om bij renovatie een extra bijdrage te leveren voor verduurzaming van de faciliteiten. Maar juist die renovatie is een pijnpunt bij de meeste sportverenigingen, omdat ze zelf een groot deel van de renovatiekosten moeten dragen. "We zouden 330.000 euro moeten betalen in de huidige bijdrageregeling van de gemeente. Dan moeten we de contributie te veel verhogen. Bovendien dreigen we een deel van die spaarpot nu kwijt te raken aan de extra energiekosten", aldus voorzitter John Pisters van Walram.

Landelijke compensatie

De landelijke overheid besloot eerder tot een compensatie van de energiekosten voor particulieren en het MKB. Voor sportverenigingen is er nog geen besluit gevallen. Wel wordt gesproken met het ministerie van VWS, daar zijn ook het Platform Ondernemende Sportaanbieders en sportkoepel NOC-NSF bij betrokken.