Stille ramp: Gemeenten verzorgen 'eenzame uitvaarten'

In 2021 waren er 18 gemeentelijke uitvaarten in Maastricht. In 2022 zijn dat er tot nu toe 11. © iStock
Het aantal gemeentelijke uitvaarten, waarbij nabestaanden niet kunnen of willen opdraaien voor de kosten, neemt toe. In 2021 waren er 18 eenzame uitvaarten in Maastricht. In 2022 zijn dat er tot nu toe 11.
Ook in Venlo en Heerlen is sprake van een stijging.

Afscheid bij het graf

In Venlo worden jaarlijks tussen de 10 en 12 begrafenissen door de gemeente verzorgd op de Gemeentelijke begraafplaats Venlo. Er kan afscheid genomen worden bij de begraafplaats zodra de kist ter aarde gaat. De gemeente hanteert een vast bedrag per uitvaart.

Toename Heerlen

In Heerlen is het aantal gemeentelijke uitvaarten gestegen van 18 in 2021 naar 29 in 2022. Er is een raamcontract met uitvaartorganisatie Monuta. De armen worden begraven op de begraafplaats Imstenrade in het graf van de gemeente, het zogenaamd algemeen graf. Het uitstrooien van de as vindt plaats per schip, mits de familie de urn niet in ontvangst wil nemen.

Laatste groet

Antoinette Stille, Buitengewone Ambtenaar van de burgerlijke stand (BaBs) in Maastricht, verzorgt eenzame uitvaarten: "Het is mooi om een laatste groet te kunnen brengen. Als iemand overleden is, krijgt zij de naam, de geboortedatum en -plaats en de datum en plaats van overlijden. Vervolgens gaat ze op zoek naar informatie op Facebook en struint het internet af. Op basis van wat ze kan vinden kiest ze muziek en een tekst of gedicht. Er zijn bloemen en eventueel muziek.
"Het is van belang dat van ieder mens op respectvolle wijze afscheid wordt genomen. Tijdens een van de lockdowns was er een Italiaanse student van 24 jaar. Hij woonde als een van de weinige nog in een studentenhuis. Hij was ziek maar wilde zelfs op herhaaldelijk aanraden van de huisbaas de huisarts niet bellen. De huisbaas vond na weken de jongeman in de badkamer. Zijn moeder was heel arm en kon niet komen. Bij de uitvaart waren wat mensen van de universiteit en de huisbaas aanwezig."
Wat is de definitie van armoede eigenlijk? En wanneer ben je in Nederland arm? Dat leggen we in de video hieronder uit: