Controle op overgewicht vrachtwagens bij Maasbracht

Vrachtwagen werden gecontroleerd op overbelading © L1
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde woensdag op de Rijkswaterstaat-locatie bij Maasbracht op te zwaar beladen vrachtwagens. Deze kunnen een gevaar voor de verkeersveiligheid zijn en schade aan het wegdek veroorzaken.
Het is onbekend hoeveel overtredingen zijn geconstateerd.

Miljoenen

Het beladen van een vrachtwagen is aan regels gebonden. De ILT controleert of transportondernemers deze regels naleven. Overschrijding van het maximumgewicht van 50 ton geeft schade aan onder meer bruggen en viaducten. Het kost jaarlijks tientallen miljoenen om het wegdek te repareren en daar komt schade door files nog bij.
Een overbeladen voertuig levert bovendien gevaar op voor het verkeer, omdat het een langere remweg heeft. Ook geeft een overbeladen vrachtwagen oneerlijke concurrentie, want er wordt meer vervoerd wordt en dus zijn de kosten lager.

Boetes

De inspecteurs mogen geen boetes uitschrijven. Bij een overtreding maken zij een proces-verbaal op, dat naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd. De officier van justitie bepaald de hoogte van de boete. Deze is afhankelijk van hoe zwaar de overtreding, letterlijk, is. Ook speelt mee of de chauffeur al vaker betrokken is geweest bij overtredingen.

Bedrijven bezoeken

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam wegtransport. Dat doet zij niet alleen door controles te houden. Maar dat doet de instantie ook door transportbedrijven en werkgevers te bezoeken en uit te leggen waarom bijvoorbeeld een boete gerechtvaardigd is.