Provincie: 'Landgraaf wist wél van schrappen Randweg-plan'

De Randweg Abdissenbosch komt er niet © Bing Maps/gemeente Landgraaf
Het gemeentebestuur van Landgraaf wist al enige tijd dat de aanleg van de Randweg Abdissenbosch 'op dit moment, maar ook in de (nabije) toekomst' niet zou doorgaan. De provincie weerlegt in een brief alle kritiek dat de Landgraafse gemeenteraadsleden het nieuws uit de media moesten vernemen.
Een week geleden reageerde wethouder Freed Janssen verontwaardigd voor de camera van L1 over het 'uitgelekte' besluit om na jaren voorbereidingen de Randweg Abdissenbosch toch niet aan te leggen.
Het interview met de wethouder op 13 oktober jongstleden:

Samenloop van omstandigheden
De provincie stelt nu dat het college van Landgraaf al in het najaar 2020 is medegedeeld dat de aanleg tot eind 2022 op de waakvlamstand staat. In februari van dit jaar is er vervolgens per brief aangegeven de aanleg en de alternatieven vanwege de stikstofregelgeving niet mogelijk is. Op 25 juli is de wethouder ook in een overleg geïnformeerd, stelt de provincie. Wel geeft Gedeputeerde Staten toe dat een rapport waarin het besluit over de randweg was opgenomen, inderdaad niet eerst met Landgraaf is gedeeld. "Over deze ongelukkige samenloop heeft onze gedeputeerde met de verantwoordelijk wethouder op 29 september 2022 contact opgenomen."

Duitsland wordt ingelicht

Vanwege het stikstofgevoelige en al overbelaste Natura 2000-gebied Brunssummerheide is de aanleg van de Randweg Abdissenbosch niet mogelijk, laat de provincie in de brief officieel weten. Binnenkort wordt het project officieel beëindigd. Ook Duitsland - waar de randweg op zou aansluiten - wordt op korte termijn geïnformeerd.
De gemeente Landgraaf was niet bereikbaar voor commentaar.