COA verhoogt druk op gemeenteraad over Schinnen

Noodopvang asielzoekers Schinnen © L1
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft woensdag in een brief aan de gemeenteraad nogmaals aangedrongen om de opvang in Schinnen open te houden.
De brief is een laatste poging de gemeenteraad van Beekdaelen alsnog op andere gedachten te brengen om de voormalige Amerikaanse basis ook na 8 november open te houden voor asielzoekers.

Geen meerderheid

Woensdagavond beslist de gemeenteraad over verlenging. Tot nu toe ziet het ernaar uit dat het voorstel om de opvang te verlengen, geen meerderheid haalt.

USAG-terrein

In Schinnen werden een jaar lang op het USAG-terrein maximaal 450 asielzoekers opgevangen. Ze waren afkomstig uit het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar geen plek meer was. Inmiddels zijn de meeste mensen ondergebracht bij andere asielzoekerscentra (azc's) door het hele land. Er zitten nog 70 mensen, alleen gezinnen met kinderen. Als ze weg moeten, worden ze tijdens de herfstvakantie verplaatst naar andere opvanglocaties. Het COA hoopt dat het niet nodig is: "Voor ons is het verlengen van de noodopvang absoluut noodzakelijk."

Verzoek

Het COA had de gemeente al eerder verzocht de opvang open te houden en ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg deed een beroep op Beekdaelen. Maar de meeste partijen vinden tot nu toe dat andere Limburgse gemeenten ook hun verantwoordelijk moeten nemen.

Schamen

"Ik zou me schamen als ik in de raad van een andere gemeente zou zitten, waar helemaal niets op dit gebied gebeurt," reageert fractievoorzitter Hugo Schaffrath van de Vernieuwingsgroep, één van de coalitiepartijen in Beekdaelen. De andere coalitiepartijen CDA en Beekdaelen Lokaal hebben al aangekondigd tegen de verlenging te zullen stemmen. Het is de vraag of de brief van woensdag daarin nog verandering zal brengen.

Afspraken

Het voorstel om de opvang voorlopig open te houden, komt van GroenLinks. Hoewel er duidelijke afspraken waren gemaakt om 8 november te sluiten, vindt de partij dat er toch wel iets is veranderd afgelopen jaar. "Gezien de inhumane situatie waarin deze mensen zich bevinden, kunnen we het niet maken deze opvang nu al te sluiten", vindt raadslid Yvonne Dreessen.

Sweikhuizen

Beekdaelen Lokaal is tegen de verlenging, maar wil wel kijken naar andere opties. Zoals het uitbreiden van het AZC in Sweikhuizen, dat ook in de gemeente Beekdaelen ligt. Daar zitten nu ongeveer 260 asielzoekers, maar er zijn mogelijkheden om meer mensen op te vangen, al zal dat op korte termijn niet lukken.