Oppositie Roermond ontsteld om vertrek burgemeester Donders

Burgemeester van Roermond Rianne Donders © ANP
Vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Roermond hebben maandagavond 'met ontsteltenis' gereageerd op het aangekondigde vertrek van burgemeester Rianne Donders (CDA).
Die liet maandag weten per 1 november te stoppen wegens 'onoverbrugbare' verschillen van opvatting tussen haar een een groot deel van de gemeenteraad. De oppositiepartijen schreven over dit besluit van Donders een brief aan gouverneur Emile Roemer waarin ze hem vragen zo snel mogelijk een waarnemer te benoemen.

Impasse

Volgens CDA, D66 en twee lokale partijen is de gemeente door het besluit van Donders in een bestuurlijke impasse terechtgekomen, waarbij de vertrouwenskloof tussen partijen vergroot is. "Een trieste dag voor onze mooie stad en haar inwoners", aldus deze fracties.
De situatie waarin Roermond nu terecht is gekomen brengt volgens deze fracties grote risico’s met zich mee. Ze vragen om een waarnemer die er onder meer in slaagt het respect voor elkaar te herstellen.

Ruzies

Donders' besluit komt na jaren van ruzies in de gemeenteraad van Roermond. Daarbij vlogen met name het voor corruptie veroordeelde raadslid Jos van Rey en Donders elkaar geregeld in de haren. Van Rey is sinds kort wethouder.
Donders uitte een jaar geleden in een brief aan de raad openlijk kritiek op de heersende bestuurscultuur in de gemeenteraad. Ook beklaagde ze zich daarin over het gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen in de raad. Met name de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Van Rey was woedend om deze brief. De LVR is de grootste fractie in de raad en maakt met twee wethouders - onder wie Van Rey - deel uit van het vijfkoppige college van burgemeester en wethouders.

'Onoverbrugbaar'

Pogingen de meningsverschillen afgelopen zaterdag uit te praten, liepen op niets uit. "Mij is duidelijk geworden dat mijn opvattingen en beeld daarover niet meer aansluiten bij de opvattingen van een meerderheid van onze gemeenteraad. Dit verschil lijkt onoverbrugbaar", aldus Donders maandag. Met 'pijn in het hart' besloot ze daarom te vertrekken.
Donders is bijna acht jaar burgemeester van Roermond. De vijf wethouders van LVR, GroenLinks, PvdA en VVD hebben begrip voor de keuze van Donders.