Stikstof: Milieufederatie opgelucht maar nog niet gerust

Wijnranken in Limburg © iStock
De Milieufederatie Limburg is nog niet gerust, nu het kabinet de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes overneemt. Al overheerst wel opluchting.
Andrea Bakker van de Milieufederatie is blij dat het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren blijft staan. Maar ze is bang dat er de komende jaren nog politiek geschipperd wordt, vertelt ze in L1mburg Centraal.

Meetmomenten

Met name de meetmomenten in 2025 en 2028 bieden daar volgens haar ruimte voor. Zeker omdat stikstofminister Christianne van der Wal en haar landbouwcollega Piet Adema al hebben laten weten dat het uitkopen van de grootste 600 piekbelasters, waarvan ongeveer 50 in Limburg, waarschijnlijk niet binnen een jaar gaat lukken. De bewindslieden willen dit gefaseerd gaan doen, en in eerste instantie kijken naar bedrijven die buiten hun eigen schuld niet de juiste stikstofvergunning hebben.

Brede oplossing

Bakker begrijpt dat het juridisch lastig ligt om bedrijven snel uit te kopen, maar vindt dat vooral naar de natuur moet worden gekeken. "Het gaat uiteindelijk niet om de vergunning, maar om de staat waarin de natuur verkeert. Dat moet de ambitie zijn." De Milieufederatie-voorvrouw vindt dat er vooral breed moet worden gezocht naar oplossingen. Daarbij moeten volgens Bakker ook de industrie en het verkeer een rol spelen. "Het gaat niet alleen om de piekbelasters, maar ook om generieke én lokale maatregelen. Het is en-en."

Optimisme

Toch is de Milieufederatie optimistisch. "Vroeger sloeg de balans nooit om in het voordeel van de natuur, daarom zitten we nu in deze situatie. Ook landbouworganisaties als de LLTB en LTO zien dat gelukkig in. We zullen niet alle natuur kunnen redden, maar we kunnen nu wel grote stappen zetten."

2040

Om het toekomstig landschap in Limburg vorm te geven, gaat de Milieufederatie de komende tijd intensief in gesprek met de provincie, het waterschap en de boeren. "De landbouw is altijd al in beweging geweest, en dat moet nu dus ook. We moeten nieuwe verdienmodellen verzinnen. Het landschap in Limburg biedt genoeg mogelijkheden voor landbouw zonder hoge stikstofuitstoot. Zodat Limburg in 2040 weer veel authentieke landbouw heeft: fruit- en wijnteelt en biologische landbouw."