Hoezo Oud: Veerkracht sleutel tot gezondheid op leeftijd

Hilde Verbeek © L1 (Paul Versteegen)
Onder de noemer Hoezo Oud sprak L1 deze week een aantal zestigplussers over hoe ze hun dagen vullen. In de herfst van hun leven, maar daar willen ze eigenlijk niets weten. Hoogleraar Hilde Verbeek, neuropsycholoog aan de Universiteit Maastricht ziet een belangrijke gemene deler: veerkracht.
Verbeek heeft een bijzonder interesse voor senioren.
"Het zijn allemaal mensen die energie uitstralen. Ze zijn sociaal actief, überhaupt actief. Daarnaast halen ze veel bevrediging uit de dingen die ze doen. Dat alles maakt dat we hier te maken hebben met gezonde ouderen", aldus de hoogleraar.

Veerkracht of kwakkelen

"Alle portretten zijn voorbeelden van mensen met veerkracht. Ze kunnen zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat is heel belangrijk als je op leeftijd komt. Een aantal wetenschappelijke studies toont aan dat senioren die voldoening halen uit de dag langer gezond blijven." Maar niet alle ouderen zitten er zo bij, weet Verbeek. "Je hebt ouderen die niet zoveel contacten hebben, die zelfs eenzaam zijn. Ouderen die kwakkelen met hun gezondheid en daardoor niet in staat zijn voldoening uit het leven te halen. Die groep mag zeker niet vergeten worden."

Durf

De Maastrichtse hoogleraar benadrukt hoe belangrijk het is dat we omkijken naar dit soort ouderen. "Vaak durven senioren niet om hulp te vragen terwijl ze dat wel nodig hebben. Al ligt die bal natuurlijk ook bij henzelf. Een opmerking die ik vaak hoor is dat mensen die uiteindelijk steun vragen enorm dankbaar en tevreden zijn met de hulp die ze krijgen."

Leven is eindig

Een keerzijde van de oude dag die we niet mogen vergeten is het feit dat deze mensen er zich steeds bewuster van worden dat het leven ooit voorbij is. Familie, vrienden, kennissen vallen steeds vaker weg. Heel confronterend. "Dat klopt", zegt Hilde Verbeek. Daarom is het belangrijk dat je in de herfst van je leven probeert zin te geven aan elke dag. Zolang dat gevoel er is kun je heel oud worden."
Luister het portret van hoogleraar Hilde Verbeek hier terug. Alle afleveringen van Hoezo Oud zijn hier terug te luisteren.