Wasberenjacht geopend: 'Leer te leven met deze dieren'

Wasberen © iStock
De jacht op de wasbeer is geopend. Vanaf woensdag mogen wasberen in onze provincie afgeschoten worden. Maar volgens bioloog en roofdierexpert Jaap Mulder heeft dat weinig zin.
De Limburgse wasberenpopulatie hoort volgens hem bij het Europese verspreidingsgebied van het exotische dier, in een strook van Frankrijk tot Duitsland. De plek van afgeschoten dieren wordt volgens Mulder meteen weer ingevuld.

Bedreiging

De wasberen in Limburg zitten vooral rond Sittard en Maastricht. De provincie wil ze weg hebben, omdat de wasberen een bedreiging vormen voor inheemse dieren waaronder de oehoe, de rode wouw, amfibieën, kleine zoogdieren en overwinterende vleermuizen. Maar dat weerspreekt Mulder. Volgens hem leeft de wasbeer in bijvoorbeeld Duitsland gewoon naast de inheemse fauna.

Parasiet

Een ander probleem is de wasberenspoelworm. Die voor mensen dodelijke parasiet is volgens de provincie een risico voor de volksgezondheid. Maar dat risico is te verwaarlozen, zegt Mulder: "De laatste 50 jaar zijn er in Noord-Amerika, waar de wasbeer algemeen voorkomt, maar 30 mensen besmet geraakt. Daarvan zijn er zes overleden. Dat is een onbeschrijfelijk klein risico."

Mee leren leven

Mulder vindt dat Limburg moet leren leven met de wasbeer. "Daar moeten we ons op voorbereiden. Wasberen leren snel samen te leven met de mens." Dat gebeurt ook in Limburg. Een wasbeer in Maastricht had vier jaar geleden ontdekt dat hij in konijnenhokken in achtertuinen een gemakkelijk kostje kon vinden. Die wasbeer is uiteindelijk gevangen en weggehaald.

Geen opvang

De provincie opende de jacht woensdag, omdat eerdere pogingen om de exoot uit de Limburgse natuur weg te halen zijn mislukt. Tussen oktober 2019 en april 2022 zijn hier 95 wasberen gevangen en ondergebracht bij Stichting AAP. Die heeft ondertussen laten weten geen mogelijkheden meer te hebben voor grootschalige opvang van wasberen. Er scharrelen naar schatting nog tientallen wasberen rond in onze provincie.