Vergoeding Statenleden wordt verhoogd vanaf maart 2023

Het Gouvernement in Maastricht. © iStock
De financiële vergoeding voor leden van Provinciale Staten gaat volgend jaar met circa 16 procent omhoog en komt uit op iets meer dan bruto 1500 euro per maand. De structurele verhoging gaat in vanaf het moment dat de Statenleden zijn geïnstalleerd; na de verkiezingen van maart 2023. Ook de vergoeding voor direct gekozen leden van waterschappen gaat omhoog, naar 580 euro bruto per maand.
Dat heeft het kabinet besloten.

'Te laag'

Statenleden hebben de afgelopen jaren een zwaarder takenpakket gekregen, erkent minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. De huidige vergoeding is "ontoereikend om gederfde inkomsten uit werk te compenseren", schrijft ze aan de Tweede Kamer. De vergoeding wordt al jaren als "te laag ervaren", weet de minister. Met als mogelijk gevolg dat potentiële kandidaten zich niet verkiesbaar willen stellen en zittende Statenleden niet voor een nieuwe periode kiezen.

1,5 miljoen euro

Het kabinet onderschrijft met dit besluit een advies van SEO Economisch Onderzoek om de vergoeding voor Statenleden te verhogen naar maandelijks 1526,07 euro. Dit bedrag wordt per 1 januari aangepast op basis van het vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid. De verhoging kost de provincies samen jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro.

Uit eigen zak

Ook de vergoeding voor leden van de algemene besturen van de waterschappen (de direct gekozen leden) wordt structureel verhoogd tot 580 euro per maand; een verhoging van bijna 8 procent. Provincies en waterschappen moeten de verhoging uit eigen zak betalen.

Afhaken

Er wordt al jaren gestreden voor een hogere vergoeding voor Statenleden, onder meer omdat na iedere periode 50 tot 60 procent van de Statenleden afhaakt. De (lage) vergoeding is een van de redenen die daar steevast bij wordt aangegeven. Vooral Statenlidnu, de vereniging voor Statenleden, ijvert daar al lang voor, maar ook de Friese commissaris van de Koning Arno Brok zei twee jaar geleden dat de vergoeding hoger moest.