Limburg mag wasberen gaan afschieten

In Limburg mag er op wasberen worden geschoten. © iStock
Op de wasbeer mag in Limburg vanaf woensdag weer jacht worden gemaakt. Het worden er teveel, er is geen opvang meer voor deze ongewenste dieren, die niet in Limburg thuishoren en schadelijk kunnen zijn voor de natuur.
Tot nog toe lukte het om met succes 95 wasberen te vangen, maar nu is de opvang bij Stichting AAP vol, laat de provincie dinsdag weten.

Bedreiging

Wasberen vormen een bedreiging voor inheemse diersoorten zoals broedvogels, amfibieën, kleine zoogdieren en overwinterende vleermuizen. Bovendien zijn ze vaak besmet met de wasberenspoelworm, wat een risico vormt voor de volksgezondheid.

Huisdier

Europese regels verplichten provincies wasberen op te ruimen. Eind 2017 waren er zo'n vijftig tot honderd wasberen gevestigd met name rond Sittard en Maastricht, die vermoedelijk daarheen getrokken zijn na te zijn ontsnapt uit wildparken. Ook wordt gedacht dat sommige wasberen als huisdier werden gehouden en zijn losgelaten.

Anticonceptie

Omdat er naar schatting nog steeds enkele tientallen wasberen in Limburg rondlopen, en er geen ruimte in de opvang meer is, mag er op geschoten worden. Nu er steeds meer wasberen vanuit Wallonië de Limburgse grens oversteken, is grootschalige opvang volgens de provincie geen optie meer. Intussen worden ook niet-dodelijke middelen bekeken die later kunnen worden ingezet. Gedacht wordt daarbij aan anticonceptie.
De provincie zal daarnaast omringende regio's dringend vragen de instroom van wasberen naar Limburg tegen te gaan.