Verzekeraars: forse daling in claims woningbranden

De brandweer is druk bezig met blussen. © Track'88
Het aantal claims dat verzekeraars ontvangen na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald. Limburg telde 8,9 schadeclaims per duizend huishoudens. Dat is 16,2 procent lager dan in 2020.
Dat staat in de risicomonitor woningbranden van het Verbond van Verzekeraars.

Neerwaartse trend

Ook in Maastricht is het aantal schadeclaims na een woningbrand flink afgenomen. De provinciehoofdstad telde 5,1 claims per duizend huishoudens. Dat is een daling van 22,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.
De cijfers bevestigen dat de neerwaartse trend die sinds 2018 te zien is, wordt voortgezet. Alleen in 2020 was er een lichte toename, vermoedelijk doordat meer mensen vanwege corona thuiswerkten, meldt het verbond.

Brandwondenstichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting zag vorig jaar nog geen afname van het aantal slachtoffers. "Het is heel mooi om te zien dat het aantal claims woningbranden daalt. Maar we kunnen deze resultaten helaas nog niet terugzien in de cijfers van de brandwondencentra’’, aldus directeur Rob Baardse.

Rookmelders en vuurwerkverbod

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars schrijft de daling in claims onder meer toe aan de aanhoudende aandacht voor brandpreventie, zoals de wettelijke verplichting tot het plaatsen van brandmelders. "Ook zien we een daling van de brandschade na oud en nieuw, omdat zwaar vuurwerk is verboden en er beter wordt gehandhaafd’’, aldus Weurding.

Risico's door alternatieve warmtebronnen

Het is volgens Weurding de vraag of de dalende trend doorzet, omdat de fors gestegen brandstofprijzen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Op zoek naar goedkopere alternatieven is de verkoop van brandhout en alternatieve elektrische verwarmingstoestellen fors gestegen. "Er wordt ook geëxperimenteerd met kaarsen in kleipotten en verwarmingslampen. Dat is begrijpelijk, maar het kan als je niet oppast slecht uitpakken."
Ook Brandweer Nederland wijst op dit gevaar en adviseert schoorstenen regelmatig te laten vegen en geen nat hout te stoken.