Weer ophokplicht pluimvee vanwege opleving vogelgriep

Ophokplicht voor pluimvee. © iStock
Voor heel Nederland geldt weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten.
Dat heeft landbouwminister Piet Adema woensdagavond bekendgemaakt. Niet alleen commerciële houders moeten hun pluimvee binnenhouden, het geldt ook voor hobbyhouders.

Extra voorzorg nodig

"Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is", schrijft Adema aan de Tweede Kamer. De afgelopen twee maanden zijn er bij zowel commerciële pluimveehouderijen als bij hobbyhouders in diverse regio's verschillende uitbraken geweest.
Dagelijks zijn er nieuwe meldingen van dode wilde vogels in verschillende Nederlandse regio's.

Niet verdwenen

"Het vogelgriepvirus is deze zomer niet uit Nederland verdwenen en de situatie zal met de komende vogeltrek niet verbeteren", schrijft de nieuwe landbouwminister Adema. Normaal gesproken wordt de vogelgriep in de zomer niet meer aangetroffen, maar vorige herfst en winter raakten 'uitzonderlijk veel' vogels besmet, zei het kabinet eerder.
Limburg werd afgelopen winter hard getroffen door de vogelgriep. Meerdere bedrijven in Noord-Limburg moesten toen geruimd worden.

Ophok- en afschermplicht

Daarom gold sinds oktober vorig jaar een landelijke ophokplicht, die steeds verlengd werd. Eind juni kondigde het kabinet aan dat bedrijven hun pluimvee in sommige regio's niet meer binnen hoefden te houden, waaronder in Midden-Limburg.

Trek van wilde vogels

Maar het gevaar voor verdere verspreiding van het vogelgriepvirus is de laatste weken groter geworden, ook in regio's waar al een ophokplicht gold. Bijkomend risico is de trek van wilde vogels, die deze maand op gang is gekomen en waarbij de trekvogels mogelijk nieuwe virusvarianten meenemen. Dit alles heeft Adema doen besluiten tot het weer instellen van een landelijke ophokplicht, die ook geldt voor bedrijven met vrije-uitloopkippen.
Adema beseft dat de maatregel "weer een extra tegenvaller" is voor de pluimveehouders, maar zegt dat gezien het hoge aantal besmettingen hier niet aan is te ontkomen.

Ophokken of afschermen

De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, zoals een stal, loods of schuur.
De afschermplicht geldt voor vogels in dierentuinen, op kinderboerderijen, voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, en voor eigenaren van hobbyvogels. Deze dieren moeten afgeschermd worden om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden.