Provincies: nu ook kijken naar industrie en verkeer

De schoorsteen van Rockwool in Roermond © L1 (Erwin Minkenberg)
Een duidelijk perspectief voor de landbouw kan eigenlijk geen vertraging meer verdragen. Het is goed dat Johan Remkes dit onderstreept in zijn rapport over het stikstofprobleem, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een eerste reactie op het rapport namens alle twaalf provincies.
De provincies vinden dat de aanpak van de stikstofuitstoot ook sneller moet voor sectoren als industrie en scheepvaart.

Termijn

"In het rapport herkennen we de pijn van de landbouw en de noodzaak van de natuur. Er is een goede balans nodig tussen een kortetermijnaanpak en ruimte voor gebiedsprocessen op de middel- en lange termijn", zegt Edward Stigter, voorzitter van de stikstofcommissie van het IPO.

Piekbelasters

De provincies vinden het goed dat de door Remkes voorgestelde kortetermijnaanpak uitgaat van het wegnemen van piekbelasters. "Dat is goed voor de natuur, want het geeft het verminderen van de stikstofdepositie een impuls." Wat het effect is van het weghalen van piekbelasters op de gebieden zal nog moeten blijken.

Samenhang

De provincies vinden dat het aan het Rijk is om te organiseren dat zowel de kortetermijnaanpak als plannen met een langere adem met elkaar in samenhang blijven. De provincies willen met het Rijk in gesprek blijven over de stikstofproblemen.