Beekdaelen stelt besluit noodopvang Schinnen uit

Tent met slaapcompartimenten in noodopvang Schinnen © L1
De gemeente Beekdaelen heeft de knoop nog niet doorgehakt of de noodopvang voor asielzoekers in Schinnen open blijft of sluit. De raad gaat de komende twee weken in gesprek over de kwestie en beslist dan tijdens een extra raadsvergadering.
Dat was de conclusie tijdens de raadsvergadering dinsdagavond, na een motie van GroenLinks en de PvdA.

Opvang

Die fracties riepen volgens ZO-NWS op om de geplande sluiting begin november te heroverwegen. Nederland kampt nog altijd met een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daardoor zijn er al maanden grote problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Brieven

De gemeente Beekdaelen kreeg op de dag van de vergadering ook twee brieven over de kwestie van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om de opvang voorlopig niet te sluiten. Omdat de gemeenteraad die verzoeken eerst rustig wil bestuderen voordat er een beslissing wordtgenomen, is het besluit nu uitgesteld. De gemeenteraad houdt volgende week een besloten sessie om de verzoeken van de staatssecretaris en veiligheidsregio te bespreken.
Eerder werd door de gemeenteraad besloten om de noodopvanglocatie per 8 november te sluiten. Tot de vergadering van dinsdagavond leek een meerderheid van de partijen nog achter dat besluit te staan.