Nergens is de overlast van bevers zo groot als in Limburg

Stockfoto © iStock
Het aantal vernielingen dat bevers in de afgelopen jaren in Limburg aanrichtten, steekt met kop en schouders uit boven de rest van Nederland.
Dat blijkt uit een analyse van data van de Waterschappen.

Vernielingen

Tussen 2019 en 2021 werden er door het Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) 2050 vernielingen gemeld. Zulke vernielingen bestaan bijvoorbeeld uit het graven van een weg door waterkeringen of het ontregelen van het waterpeil door de aanleg van een dam.
De schade neemt daarnaast ieder jaar toe: waar het in 2020 nog om 700 gevallen ging, was dat afgelopen jaar al 750. In 2021 kostte het zo'n vier ton om alle schade te repareren. Daarnaast werd er nog eens ongeveer 80.000 euro gebruikt om toekomstige vernielingen te voorkomen.

Limburg koploper

In andere gebieden is de 'beverschade' in verhouding miniem. Limburg wordt namelijk gevolgd door Aa en Maas (Noord-Brabant), waar in die periode 161 meldingen van schade werden gedaan. Sterker nog, 85,6 procent van alle beververnielingen in 2019 tot 2021 vonden in onze provincie plaats.

Beschermde diersoort

"De bever staat juist op de lijst van beschermde soorten en wordt bovendien beschermd door de Wet natuurbescherming", zegt de Unie van Waterschappen. "De waterbeheerders werken samen met de Zoogdiervereniging en enkele provincies aan beheersmaatregelen in de vorm van een beverprotocol."
Afgelopen voorjaar vernieuwde Provincie Limburg nog het beverbeleid. Daarbij is ingezet op een 'evenwichtig samenleven met de bever', zo valt in een persbericht te lezen. Het Waterschap zet daarom momenteel methoden in als het verlagen van dammen of het aanleggen van een buis door de dam.