Steeds meer mensen overlijden na ongelukkige valpartij

Afbeelding ter illustratie. © iStock
Het aantal ouderen dat overlijdt na een val is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. In totaal overleden vorig jaar 410 Limburgers na een valongeluk, ruim twee keer zoveel als tien jaar eerder.
Dat meldt LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral onder mensen die in zorginstellingen wonen is het aantal sterfgevallen na een val toegenomen.

Meer dodelijke valpartijen

Landelijk nam het aantal valpartijen met dodelijke afloop sinds 2012 met ruim 94 procent toe. In Limburg steeg dat aantal met 103 procent. In Drenthe (131 procent) en Zuid-Holland (119 procent) steeg dit percentage het hardst.
In geen enkele provincie was sprake van een daling. In Overijssel nam het aantal het minst hard toe, met 54 procent.

Vergrijzing

Het statistiekbureau schrijft de toename tot op zekere hoogte toe aan de vergrijzing. Ouderen overlijden veel vaker na een val dan jongeren. Maar ook in relatieve zin nam het aantal valongelukken toe. Zo overleden er in 2011 nog 6,7 per duizend vrouwen van 90 jaar of ouder na een valongeluk, in 2021 is dat gestegen naar 15,5.
Ook onder mannen van 90 jaar of ouder steeg het aantal overlijdens na een val: van 7,6 gevallen per duizend mensen in 2011, naar 13,1 in 2021.

Vaker oudere vrouwen

43 procent van de mensen die vorig jaar overleden na een valongeluk was boven de tachtig, 36 procent was in de negentig. Vrouwen waren in de meerderheid. Zij zijn ook oververtegenwoordigd in de hoogste leeftijdsgroepen, aldus het CBS.

Bijdragende doodsoorzaak

Waar in 2015 nog 3 procent van alle overlijdensgevallen in een instelling werd veroorzaakt door een val, is dat in 2021 opgelopen tot ruim 5 procent. Bij mensen die thuis wonen was de toename kleiner (van 3 naar 4 procent).
Onderliggende aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson lijken een rol te spelen. In 2021 was voor vier op de tien mensen die overleden aan een valongeluk zo'n aandoening de "onderliggende dan wel bijdragende doodsoorzaak".

Accidentele val

Er is gekeken naar het aantal mensen dat als officiële doodsoorzaak een 'accidentele val' hebben. Dit is een ongeval waarbij iemand onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Vallen met bijvoorbeeld een fiets, telt hierbij niet mee. Dat valt onder de verkeersongevallen.
Jaarlijks is bij ongeveer 3 procent van de overlijdens een accidentele val de doodsoorzaak.