Waterschap begint met herstel kademuren in Valkenburg

Valkenburg werd hard getroffen door het hoogwater. © Jean-Pierre Geusens
Het herstel van de bij het hoogwater beschadigde kademuren in Valkenburg begint woensdag.
Daarnaast maakt het Waterschap Limburg een begin met de restauratie van bruggen en andere bouwsels die door het hoogwater van juli 2021 zijn aangetast of vernield.

Steigers en kranen

De meest dringende werkzaamheden zijn vorig jaar al uitgevoerd. De werkzaamheden nu betreffen herstel van bouwwerken aan de Molentak en de Geul. Er wordt gewerkt met verplaatsbare steigers en mobiele kranen. Het werk duurt tot mei volgend jaar, maar is wel afhankelijk van de waterstand van de Geul. Staat die hoog, dan kan er niet gewerkt worden en duurt het mogelijk langer.
De brug aan de Emmalaan die vorig jaar samen met de kademuur is ingestort, wordt later aangepakt.

Regen

Valkenburg werd destijds getroffen door grote overstromingen, toen de Geul buiten de oevers trad. In Limburg en omliggende grensgebieden kwam in een aantal dagen tijd zoveel regen omlaag dat grote delen van met name het Heuvelland overstroomden. Op grote schaal werd schade veroorzaakt aan woningen en bedrijven. Vele honderden mensen raakten tijdelijk dakloos. Verder stortten een brug en kades in, en werden wegen weggespoeld.