Grote opknapbeurt voor vier stuwen in Maas

De sluis (voorgrond) en stuw in de Maas bij Belfeld © Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat gaat de komende drie jaar vier stuwen in de Maas van honderd jaar oud opknappen.
Het gaat om een grote onderhoudsbeurt. Grootschalige renovatie of complete vervanging van de stuwen volgt pas later, aldus Rijkswaterstaat. De komende jaren wordt wel ook de bediening en besturing van de oude bouwwerken in de rivier gemoderniseerd.

Hinder

De stuwen bij Linne, Belfeld, Roermond en Sambeek (bij Afferden) krijgen nu een opknapbeurt. Schade aan beton wordt hersteld en de aandrijving van de stuwen wordt vervangen. Bij de stuw Roermond wordt ook regelwerk vervangen. Dat karwei duurt tot eind 2026. De binnenvaart zal hinder ondervinden van stuwen die buiten werking zijn. Rijkswaterstaat geeft daarvoor scheepvaartberichten uit.

Waterstand

De Maas telt sinds het begin van de vorige eeuw zeven stuwen, die de waterstand in de rivier regelen. De stuwen zijn nodig, omdat de Maas tussen Zuid-Limburg en de Noordzee tientallen meters hoogteverschil moet overbruggen. De stuwen werken als een soort traptreden in de rivier, die na elke stuw een stukje lager verder stroomt.
Doordat de Maas stuwen heeft kan de waterstand geregeld worden. Daardoor blijft de rivier ook bij extreem laagwater zoals afgelopen zomer bijna altijd bevaarbaar. Zo'n systeem is in de veel bredere en drukker bevaren grote rivieren onwerkbaar.