Waterschap: extra dijkversterking voor 1,3 miljard euro

Een dijk langs de Maas © iStock
Het Waterschap Limburg gaat meer dijken langs de Maas versterken dan oorspronkelijk gepland.
Naast de al voorziene verzwaring over 54 kilometer moet er nog eens 121 kilometer dijk langs de Maas worden versterkt om zo te voldoen aan de nationale veiligheidsnormen. De verzwaring gaat 1,3 miljard euro extra kosten. Dat maakte het Waterschap Limburg donderdag bekend.

Klaar in 2050

Het is de bedoeling dat de verzwaring in 2050 is afgerond. De komende tien tot vijftien jaar start het Waterschap met het verzwaren van de dijktrajecten Venlo, Vierwaarden, Maastricht, Roermond, Gennep en de noordelijke sector, de dijken bij Roosteren.

Ziekenhuizen

Periodiek brengt het waterschap samen met partners opnieuw in beeld welke projecten het beste in welke volgorde opgestart worden. Daarbij wordt ook gekeken naar plekken die belangrijk zijn om te beschermen, zoals ziekenhuizen. Tijdens het hoogwater van 2021 moest bijvoorbeeld het VieCuri in Venlo worden ontruimd vanwege dreigende overstroming.

Langetermijnaanpak

“We willen en moeten meters maken, maar we kunnen niet alles tegelijkertijd", zegt waterschapsbestuurder Jos Teeuwen. "Met deze langetermijnaanpak bepalen we zorgvuldig in welke volgorde en snelheid we de dijken op orde gaan brengen. Veiligheid staat voorop. Daarnaast houden we in onze programmering nadrukkelijk rekening met kansen uit de omgeving. Want een dijkversterking is een grote ingreep die tijdelijk overlast met zich meebrengt. Daarom willen we - als een gebied toch op de schop gaat - het goed doen.”