Maastricht verbiedt sloop op ENCI-terrein

Het ENCI-gebied © Jean-Pierre Geusens
Maastricht heeft sloopwerkzaamheden op het ENCI-terrein verboden, omdat de gemeente wil dat ENCI een rijksmonument wordt. Ook mag er niks gebouwd worden.
Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat er grote ingrepen plaatsvinden op het terrein van de voormalige cementfabriek. Het terrein krijgt de status van 'voorbescherming' totdat er een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, aldus de gemeente.

Activiteiten toestaan

De lager gelegen groeven vallen buiten het besluit van de gemeente. Ook kan de gemeente activiteiten toestaan die het erfgoed intact laten, mits eerst een vergunning wordt aangevraagd. In voorkomende gevallen kan de gemeente dan van het algemene sloopverbod afwijken.

Grote cultuurhistorische waarde

Het voormalige ENCI-terrein heeft volgens Maastricht een grote cultuurhistorische waarde. "Vooral het zogeheten oven 8-complex en een aantal bedrijfsgebouwen geven een goed beeld van de bloeiende periode van de Maastrichtse cementindustrie, die van nationaal belang is geweest", aldus de gemeente.

Industriële erfgoedwaarde

"De rijksbouwmeester heeft deze industriële erfgoedwaarde erkend en geadviseerd om het hele ENCI-complex aan te wijzen als rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moet nu bepalen of het complex een rijksmonument wordt."

Onomkeerbare ingrepen

Eigenaar Limburg Real Estate werkt samen met architectenbureaus aan een masterplan voor het voormalige ENCI-terrein aan de Kanaaldijk als basis voor een nieuw bestemmingsplan. "Totdat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld kunnen geen onomkeerbare ingrepen worden doorgevoerd, die een aantasting zouden kunnen betekenen van de monumentale waarde van het gebied en de hierop aanwezige gebouwen en installaties", zei wethouder cultureel erfgoed Frans Bastiaens.
Volgens een afspraak uit 2009 mogen innovatieve bedrijven zich vestigen op het ENCI-terrein. Gedacht kan daarbij worden aan ontwikkellaboratoria en duurzame maakindustrie. Dit dertien jaar oude Plan van Transformatie maakt het echter ook voor grote industriële bedrijven mogelijk zich er te vestigen, en ook daar steekt de gemeente nu een stokje voor.