Zuyd Hogeschool wil naar binnenstad Heerlen

De Promenade in Heerlen © Rian Moonen (L1)
Zuyd Hogeschool wil van de rand van het centrum van Heerlen terug naar de binnenstad.
Om dat mogelijk te maken gaat de gemeente proberen om panden aan de Promenade op te kopen.

Locatie

De beoogde verhuizing van Zuyd Hogeschool moet een impuls aan de binnenstad geven. De gemeente heeft deze week een zogeheten 'voorkeursrecht' gevestigd op gebouwen tussen de Promenande, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat. Dat wil zeggen dat vastgoedeigenaren die willen verkopen, de panden eerst te koop aanbieden aan de gemeente. Het gebied zou vervolgens deels op de schop gaan, om nieuwbouw te combineren met huidige panden. Eigenaren, exploitanten en bewoners in het gebied zijn schriftelijk geïnformeerd over het besluit, dat zes weken ter inzage ligt bij de gemeente.

Kleiner

Zuyd Hogeschool wil met de verhuizing de vestiging in Heerlen toekomstbestendig maken. Daarnaast is het huidige gebouw te groot. “Onze huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom zijn wij op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op onze onderwijsvisie," stelt Olaf van Nugteren van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. "Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen. Kortom, wij zijn blij met deze stap die de gemeente zet.”

Opknapbeurt

De gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool trekken dus samen op voor de beoogde nieuwe vestiging. "De Promenade kan, op enkele uitzonderingen na, behoorlijk wat liefde gebruiken," stelt wethouder Jordy Clemens. "We hebben nu de kans om dit stuk, midden in onze stad, samen met Zuyd Hogeschool nieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen kans om het gebied weer de kwaliteit te geven die het verdient. Daarmee komt een hbo-instelling met vele studierichtingen, studenten, medewerkers en onderzoekers naar het centrum."

Meer plannen

De gemeente wil het onderwijs terughalen naar het centrum. Zo wordt er ook gesproken met meerdere middelbare scholen over de wens om naar de binnenstad te verhuizen. Verder zijn er ook gesprekken om de Open Universiteit te verplaatsen naar het Maankwartier bij het station.