'Scheefgroei dreigt in Europa door 'staatssteun' energie'

Afbeelding ter illustratie
In Europa dreigt scheefgroei in de interne markt, als landen afzonderlijk van elkaar steun verlenen bij het betalen van de torenhoge energierekening. Dat stelt Clara van de Wiel, correspondent voor het NRC in Brussel, in Avondgasten Europa.
Tijdens Prinsjesdag maakte het Nederlandse kabinet bekend dat het mkb gesteund gaat worden, maar dat de plannen nog uitgewerkt moeten worden. Doordat het kabinet pas laat besloot tot een energiecompensatie, komen de maatregelen niet voor november.

Europese markt

Andere Europese landen worstelen ook met de marktdynamiek na de coronatijd, zo zegt NRC-correspondent Clara van de Wiel. "In normale tijden is zulke ruimhartige staatssteun niet toegestaan. Nu wordt er gewerkt om die staatssteun in dit uitzonderlijke geval toch weer toe te laten. Maar het risico is natuurlijk dat Nederland diepere zakken heeft dan veel andere landen. En dat er scheefgroei ontstaat in de interne markt. Die concurrentienadelen zijn groot. Daar zijn ze hier ook nog niet uit."

Bakker ten onder

In de politiek is er een luide roep om steun aan Nederlandse mkb'ers, die in de knel komen door de hoge energieprijzen. Mohammed Chahim, Europarlementariër namens de PvdA, vertelde in Avondgasten Europa met pijn in het hart te moeten toezien dat bijvoorbeeld zijn lokale bakker ten onder gaat. "We moeten er voor zorgen dat we die sociale cohesie beschermen, waar dit soort ondernemingen voor zorgen", zo vertelde de in Weert geboren Chahim.

Innoveren

"Als je een energierekening hebt van 30.000 euro, die stijgt naar 300.000 euro, dan heeft dat niets te maken met een gebrek aan innovatie. Je hebt een bron van warmte nodig, en dat kan ooit geëlektrificeerd worden. Die bakker en de mkb'er om de hoek moeten we snel helpen met een landelijke regeling. En dan hopen we snel te kunnen innoveren naar het gebruik van groene elektriciteit, maar dat gaat nu nog niet."

Economie versus leefbaarheid

Chahim reageert daarmee op de beslisnota van het ministerie van Financiën over mogelijke steun van het mkb. Daarin wordt het economische argument geopperd dat 'faillissementen van energie-intensieve mkb'ers geen maatschappelijk ontwrichtende werking hebben. Faillissementen zijn onderdeel van een gezonde marktdynamiek. Een gezonde marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt verduurzaming en innovatie aan'.