Vluchtelingen tot eind dit jaar in gouvernement

Zo'n 40 asielzoekers slapen sinds eind juli in een bijgebouw van het gouvernement. © Track'88
De 40 vluchtelingen die sinds eind juli worden opgevangen in een bijgebouw van het gouvernement in Maastricht kunnen daar de rest van het jaar blijven.
De provincie heeft de periode verlengd voor de tijdelijke opvang van de vluchtelingen. Dat werd op verzoek van Veiligheidsregio Zuid-Limburg gedaan.

Commotie

In een gedeelte van 't Lab in het gouvernement zitten sinds donderdag 28 juli veertig vluchtelingen. Het gaat om mensen die niet terecht kunnen in de reguliere opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De opvanglocatie zorgde voor commotie, want de vluchtelingen waren ontevreden over de opvang. Zo eisten ze matrassen. Dat verzoek werd later ingewilligd door Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Morele plicht

In deze provincie moeten in totaal 450 vluchtelingen opgevangen worden op een crisisnoodopvangplek. Die opdracht hebben de veiligheidsregio's van het Rijk gekregen. "Het college voelt het als haar morele plicht om mensen in acute nood te blijven helpen", schrijft gouverneur Emile Roemer in een brief.
Overigens dringt de provincie er bij de regering op aan om voor stabiele en structurele maatregelen in de opvang van vluchtelingen te zorgen.