Gezondheidsonderzoek na corona bij tienduizenden Limburgers

Tienduizenden Limburgers krijgen een uitnodiging voor het onderzoek © Istock
De Limburgse GGD'en zijn begonnen aan een groot onderzoek om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen. Zo'n 65.000 volwassenen in onze provincie kunnen daarvoor een uitnodiging verwachten.
In Zuid-Limburg gaat het om 36.000 mensen, in het midden en noorden van de provincie worden 29.000 mensen aangeschreven. Die mensen krijgen een vragenlijst over onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl en de ervaringen die ze hebben gehad tijdens de coronacrisis.

Extra meetmoment

Normaalgesproken wordt zo'n Gezondheidsmonitor eens per vier jaar uitgevoerd, maar vanwege de coronapandemie komt er nu een extra meetmoment. Op die manier kunnen de gezondheidsdiensten de situatie van 2022 vergelijken met die van 2020. De resultaten worden gebruikt om het gezondheidsbeleid voor de komende jaren vorm te geven.

Beleid

Het onderzoek wordt door alle GGD'en in Nederland uitgevoerd, in samenwerking met het RIVM en het CBS. De mensen die worden benaderd om deel te nemen worden willekeurig geselecteerd, om zo uiteindelijk een goede afspiegeling van de bevolking te geven.