Hoes veur ‘t Limburgs: meer subsidie noodzakelijk

Hoes veur 't Limburgs doet een oproep aan de Staten voor meer subsidie © L1
Het Hoes veur 't Limburgs roept Gedeputeerde Staten op om meer subsidie te geven voor de realisatie van een instituut voor de Limburgse taal. Volgens de dragende krachten achter het project is er 75.000 euro extra nodig bovenop de reeds toegezegde 75.000 euro.
Het Hoes veur 't Limburgs moet een fysieke plek worden waar iedereen die iets wil weten over of iets wil doen met de Limburgse taal, terecht kan voor advies en ondersteuning.

Enthousiast

De provincie was enthousiast over het initiatief van Veldeke Limburg, de Road veur 't Limburgs en Levende talen Limburg. Gedeputeerde Staten besloot 75.000 euro toe te zeggen voor de realisatie van Hoes veur 't Limburgs, de helft van het bedrag dat was aangevraagd. Maar dat zou een te groot beslag leggen op de middelen voor erfgoed, stelde gedeputeerde Geert Gabriëls.

Verantwoorde besteding?

In een brief aan de Statenleden stellen de initiatiefnemers nu dat 75.000 euro echt nodig is. "Deze toekenning is een halvering van de benodigde 150.000 euro, en doet daarom zelfs de vraag rijzen of het een verantwoorde besteding is."
Volgens de drijvende krachten achter het project kan Hoes veur 't Limburgs alleen bijdragen aan de professionalisering van het Limburgse taalveld als 'een goede start wordt gegund'. "Kortom, wij roepen u nadrukkelijk op om het taalveld in raad en daad te ondersteunen en u sterk te maken voor honorering van de noodzakelijke bodemfinanciering, zijnde 150.000 euro."