Maastricht kan op zoek naar nieuwe burgemeester

Burgemeester Maastricht Annemarie Penn-te Strake © Hugo Thomassen
Maastricht kan op zoek naar een nieuwe burgemeester. Anne Marie Penn-Te Strake heeft haar ontslagverzoek ingediend bij koning Willem-Alexander.
Op 1 juli wil de Maastrichtse burgermoeder afzwaaien, kort voor haar zeventigste verjaardag. Dat is de pensioenleeftijd voor burgemeesters.

Zoektocht

Door nu al haar ontslag in te dienen, kan de zoektocht naar een nieuwe burgemeester beginnen. Op die manier kan de nieuwe burgemeester benoemd worden zodra Penn vertrekt. Dat begint met een profielschets voor de nieuwe burgemeester die wordt opgesteld door de gemeenteraad. Die komt ook met een vertrouwenscommissie.

Vacature en selectie

Samen met de gouverneur verzorgt de vertrouwenscommissie daarna de vacature en de selectie van de kandidaten. Uiteindelijk worden de beste twee aspirant-burgemeesters in een geheime raadsvergadering voorgesteld aan de gemeenteraad. Die kiest uiteindelijk de beste kandidaat, waarna de nieuwe burgemeester uiteindelijk door de minister van Binnenlandse Zaken wordt benoemd.

Rechter

Annemarie Penn werd in 2015 burgemeester van Maastricht, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in haar voorganger Onno Hoes had opgezegd. Voordat ze de ambtsketen omhing was Penn rechter en officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht.