Vluchtelingen mogelijk langer in gebouw bij provinciehuis

Zo'n 40 asielzoekers slapen sinds eind juli in een bijgebouw van het gouvernement. © Track'88
Het College van Gedeputeerde Staten staat positief tegenover een langer verblijf van 40 vluchtelingen in een bijgebouw van het gouvernement in Maastricht. Dat heeft gouverneur Emil Roemer vrijdag gezegd tijdens een spoeddebat.
Sinds eind juli zitten tientallen asielzoekers uit met name Syrië en Eritrea in dat pand. Ze zouden uiterlijk daar tot 1 oktober 2022 blijven. Die termijn loopt binnenkort af, maar het is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt.

Crisis

Gouverneur Roemer: "We hebben nog geen aanvraag gehad voor een eventuele verlenging. Maar de crisis is nog niet voorbij. Dus mocht die vraag er komen, dat staat het College daar positief tegenover."

Schandalig

Vooral de PVV en Forum voor Democratie hebben veel moeite met de opvang van vluchtelingen bij het provinciehuis. "Een huis voor de democratie is niet bedoeld voor opvang van asielzoekers", zei Ruby Driessen van Forum voor Democratie. Hij sprak van een 'grove schande', maar kreeg later van alle kritiek omdat hij verderop in het debat plotseling was verdwenen omdat hij op vakantie ging. GroenLinks noemde dat 'schandalig' en het CDA vond het 'onacceptabel'. Zeker omdat Forum had aangedrongen op dit spoeddebat en het liefst alle partijen tijdens de zomervakantie had opgetrommeld om te debatteren over de vluchtelingen.

Oproep

Aan het einde van een urenlange vergadering werden twee moties in stemming gebracht. Daarvan haalde één het, de motie humane opvang asielzoekers. Daarin staat dat het College van Gedeputeerde Staten correct heeft gehandeld door gehoor te geven aan de oproep van de veiligheidsregio. Humane opvang moet namelijk altijd het uitgangspunt zijn.
Het College van Gedeputeerde Staten wordt wel opgeroepen om bij het Rijk aan te dringen op snelle en structurele maatregelen om alle problemen bij de opvang van vluchtelingen in ons land op te lossen.