Provincie zoekt verklaring voor vele aangeboren afwijkingen

Naast aangeboren afwijkingen, komen in Limburg ook vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht vaker voor. © iStock
De provincie Limburg gaat praten met onderzoekers van de Universiteit Maastricht om te achterhalen waarom er zoveel aangeboren afwijkingen in Limburg zijn.
Dat getal is veel hoger dan in de rest van Nederland, bleek in mei uit onderzoek van de universiteit Maastricht. Een directe verklaring hiervoor konden de onderzoekers niet leveren. De provincie wil dat toch graag weten en gaat opnieuw in gesprek met de universiteit.

34 procent hoger

"Het onderzoek bevestigt dat het risico in Limburg op aangeboren afwijkingen 34 procent hoger is dan in de rest van Nederland", schrijft de Limburgse gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) aan provinciale staten. "Het verhoogde risico varieert van 14 procent voor chromosomale afwijkingen tot wel 72 procent voor afwijkingen aan nieren, urinewegen en geslachtsdelen. Alleen het risico op afwijkingen aan skelet en spieren lijkt niet verhoogd te zijn in Limburg ten opzichte van de rest van Nederland."

Vroeggeboortes

"Naast aangeboren afwijkingen, komen in Limburg ook vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht vaker voor dan in de rest van Nederland. Dit betekent dat het risico op een minder kansrijke start voor kinderen in Limburg groter is dan in andere provincies in Nederland."
"Verontrustend", aldus Van Toorenburg. Ze wil hoe dan ook een antwoord op de vraag hoe dat komt.

Regionale verschillen

Regionale verschillen in leeftijd, migratie, sociaaleconomische achtergrond van de ouders, het aantal eerdere zwangerschappen van meerlingen en de luchtkwaliteit lijken geen verklaring te geven voor de verhoogde afwijking. Leefstijl en waterkwaliteit kunnen niet vergeleken worden, omdat daarvan onvoldoende of enkel Limburgse gegevens voorhanden zijn. Wel geldt voor alle kinderen van moeders ouder dan 30 jaar een verhoogd risico op een aangeboren afwijking. Dat geldt ook voor kinderen van arme ouders.
De provincie wil volgens Van Toorenburg een beleid gaan voeren om de aangeboren afwijkingen te verminderen, maar dan is wel eerst een duidelijke verklaring daarvoor nodig.