Opkoopbescherming in Maastricht: 'Schaarste tegengaan'

Afbeelding ter illustratie. © iStock
In Maastricht mogen koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop niet zonder vergunning worden verhuurd. Met deze regeling wil de gemeente starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kans geven bij het kopen van een woning.
De opkoopbescherming geldt vanaf 1 oktober in de hele stad voor koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan 355.000 euro.

Voorwaarden

Het verhuren van een woning mag in de eerste vier jaar alleen nog onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld wanneer er wordt verhuurd aan directe familieleden of als de koper minimaal één jaar in de woning woont en deze maximaal twaalf maanden verhuurt. Ook is verhuur toegestaan bij woningen die verbonden zijn met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. Een vergunning is hiervoor noodzakelijk.

Registratie

Daarnaast gaat er een meld- en registratieplicht gelden voor toeristische verhuur, ongeacht de WOZ-waarde van de woning. Met de nieuwe regelgeving is adverteren zonder registratienummer verboden. Elke verhuurder moet zich daarom eenmalig registreren en krijgt een registratienummer waarmee geadverteerd moet worden.

Boetes

Wethouder Johan Pas van wonen verklaart dat er vijf ton is gereserveerd om te controleren of de regels worden nageleefd. "Aan de ene kant is er papieren controle: er wordt dan nagegaan of de persoon is ingeschreven zoals het ook in het basisregistratiesysteem staat. Ook hebben we mensen die controles aan de deur gaan uitvoeren. Als de regels niet nageleefd worden kunnen de boetes van 22.500 euro oplopen tot 45.000 euro." In 2023 wordt dit proces geëvalueerd.
"We willen dat ons Maastrichts woonaanbod betaalbaar, duurzaam en divers is. Deze regelgeving draagt bij aan het tegengaan van de schaarste aan betaalbare koopwoningen", verklaart Pas.