Wessem blijft vechten tegen hoogwaterkering

Maasboulevard in Wessem. © L1 (Frank Ruber)
De dorpsraad van Wessem legt zich niet neer bij een permanente hoogwaterkering langs de Maas. Veel inwoners van het historische Maasstadje vrezen dat de muur die het Waterschap Limburg wil bouwen het historische karakter teniet zal doen.
In mei besloot het Waterschap Limburg dat er een muur van één meter hoog wordt opgetrokken langs de Maasboulevard in Wessem. Die muur moet bij hoogwater voorkomen dat huizen onder water komen te staan.

Andere mogelijkheden

De dorpsraad denkt dat er andere mogelijkheden zijn om het Maaswater buiten de deur te houden. Voorzitter Jos Thijsen zou liever een demontabele waterkering zien die alleen wordt gebruikt als bij een gevaarlijk hoog waterpeil.

Zicht op de Maas

De bezorgde inwoners van Wessem willen alles op alles zetten om het zicht op de Maas in stand te houden. De verbinding met het water verbreken betekent in hun ogen dat Wessem ook de band met het verleden doorknipt. Wessem is één van de oudste handelssteden van Limburg. De talloze monumentale gevels in de Middeleeuwse kern laten duidelijk zien dat dit dorp ooit een bloeiende handelsstad was. Samen met Maastricht was het de enige plek in Limburg waar in de vroege Middeleeuwen - al voor het jaar 1000 - een stedelijke nederzetting lag. Toen steden als Roermond, Weert en Venlo nog niet bestonden, werd hier al handel gedreven.

Acties

Jos Thijssen van de Dorpsraad Wessem is verbaasd dat het Waterschap weinig rekening wil houden met het historisch aanzicht van de Middeleeuwse handelsplaats. De dorpsraad probeert allereerst het nieuwe college van B&W en gemeenteraad van Maasgouw voor zich te winnen voor onze inzichten. "Als dat niet lukt, hebben we altijd nog een juridische weg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Deltacommisie. Want wat het waterschap wil doen, kan niet als je recht wil doen aan de bijzondere geschiedenis van Wessem."

Betonnen muur

Algemeen Bestuurslid Jos Theeuwen van het Waterschap meent dat de betonnen muur er komt na afweging van alle voor- en nadelen. "Het is voor Wessem een passende oplossing. Een keringsmuur van één meter tot één meter twintig hoog passen we ook op andere locaties toe, zoals in Neer en in het centrum van Venlo. Het voldoet aan de veiligheids- en onderhoudseisen en het valt binnen het budget dat we hebben".