Maastrichtse studenten betalen relatief veel aan kamer

Stockfoto © iStock
Studenten in Maastricht zijn relatief veel geld kwijt aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om 45 procent van hun besteedbaar inkomen.
Een student betaalt in Maastricht gemiddeld 530 euro per maand aan woonlasten, blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences. Dat is inclusief gas, water, licht, internet en gemeentelijke heffingen.

Randstad

Studenten in Amsterdam, Den Haag (beide 580 euro) en Rotterdam (575 euro) zijn gemiddeld het meest kwijt aan woonlasten, maar Maastricht zit na 's Hertogenbosch (535 euro) nog net in de top vijf met studentensteden.
Heel anders is het in Wageningen (370 euro), Enschede (425 euro) en Nijmegen (445 euro).

Geld tekort

Volgens Kences passen studenten hun inkomenspatroon aan op hun woonlasten. Zo gaan ze bijvoorbeeld meer werken of extra lenen bij DUO om toch rond te kunnen komen. Volgens het kenniscentrum komt een kwart van alle studenten maandelijks geld tekort. Bij uitwonende studenten is dat zelfs één op de drie. Het gaat dan gemiddeld om zo'n 225 euro per maand.

Tekort aan woonruimte

Uit het onderzoek van Kences blijkt bovendien dat het tekort aan studentenwoonruimtes landelijk is gestegen naar bijna 27.000. De verwachting is dat het tekort in 2029/2030 is opgelopen tot bijna 45.000. De stijging van het tekort is vooral het gevolg van de komst van buitenlandse studenten. Minister Dijkgraaf komt volgend jaar met een voorstel dat onderwijsinstellingen meer grip moet geven op de instroom van buitenlandse studenten.

Actieplan nieuwe studentenhuizen

Het kabinet wil in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten bovendien in de komende acht jaar 60.000 extra betaalbare studentenwoningen bouwen in Nederland. Dat staat in het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 dat donderdag wordt gepresenteerd.
"Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om op kamers te kunnen gaan. Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten", zegt minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. "Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen. Om deze keuze te kunnen maken is er voldoende studentenhuisvesting nodig."