Meerdere gemeenten in actie tegen geluidsoverlast motoren

Motoren zorgen volgens vijf gemeenten in Limburg voor grote geluidsoverlast. © Maurice de Heus
Vijf Limburgse gemeenten roepen de Tweede Kamer en het kabinet op om met maatregelen te komen om geluidsoverlast door motoren terug te dringen. Met 65 andere gemeenten in Nederland hebben ze een brandbrief aan de Kamer aangeboden.
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Maastricht en Roermond hebben de petitie ondertekend.

Weinig instrumenten

In de brief stellen de gemeenten dat er wet- en regelgeving nodig is om de toenemende geluidsoverlast te beteugelen. Elk jaar komen er meer klachten binnen over geluidsoverlast van motoren, maar het ontbreekt de gemeenten aan daadkrachtige instrumenten om het probleem op te lossen. Ze schrijven in de brief dat er weinig meer mogelijk is dan het afsluiten van wegen waar door bewoners overlast wordt ervaren.

Hoge uitstoot

Ook hebben motoren een hoge uitstoot van fijnstof, koolmonoxide en stikstofoxide. In het licht van het terugdringen van de stikstofuitstoot, vinden de gemeenten het niet langer kunnen dat motoren in dit debat buiten beschouwing worden gelaten. "Ook die categorie weggebruikers zal haar bijdrage moeten gaan leveren. En de huidige praktijk wijst uit dat dit alleen zal gebeuren als daar een goede wettelijke basis voor komt/is", zo valt te lezen.

Voorstellen

De gemeenten doen in hun brief enkele concrete voorstellen om overlast van motoren te verminderen. Zo pleiten ze voor het invoeren van een verplichte jaarlijkse APK voor motorfietsen. Bovendien zou de Omgevingswet een aanvulling moeten krijgen die provincies en gemeenten de mogelijkheden biedt om paal en perk te stellen aan de geluidsoverlast en schadelijke uitstoot door motorfietsen en daarmee de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.