'Maas moet beter beschermd worden in de toekomst'

De Maas bij Maasband © L1
De Maas moet in de toekomst beter beschermd worden, stelt RIWA-Maas-directeur Maarten van der Ploeg maandagmiddag.
RIWA-Maas is een vereniging van drinkwaterbedrijven en houdt de kwaliteit van het Maaswater in de gaten. De oproep komt mede doordat er in de toekomst waarschijnlijk vaker overstromingen of lange periodes van droogte volgen. Dat heeft invloed op de watervoorziening van waterschappen en dus ook op de drinkwatervoorziening van miljoenen mensen. In Nederland en België ontvangen zo'n zeven miljoen mensen drinkwater uit de Maas.

Concentratie

"Als er minder water door de Maas stroomt, dan stijgt de concentratie van industriële verontreinigingen in het water", vertelt Van der Ploeg. "Als je dan beperkt water hebt, moet je dat goed beschermen. Je moet precies weten waar de stoffen vandaan komen, en daar is een grote achterstand."

Vergunningen

En dat komt met name door eerdere verstrekte (en soms achterhaalde) vergunningen. Veel vergunningen zijn namelijk niet 'algemeen toegankelijk', waardoor het lastig is in te schatten waar een verontreinigde stof de Maas instroomt. "Het is essentieel dat er snel inzicht komt in álle industriële lozingen die direct of indirect in de Maas en haar zijrivieren terechtkomen. Deze vergunningen moeten volledig en actueel zijn en de stoffen die de drinkwaterproductie kunnen schaden moeten maximaal worden gereduceerd. Wij zien hier ook duidelijk een verantwoordelijkheid voor bedrijven.”
RIWA-Maas werkt ondertussen al wel samen met Rijkswaterstaat en de waterschappen om een atlas te maken waarin alle vergunningen zijn opgenomen. Die samenwerking loopt volgens Van der Ploeg goed en kan dan ook resulteren in een schone(re) Maas-waterketen.

'Breder probleem'

Maar volgens hem gaat het proces wel nog te langzaam. "Het is ook een breder probleem. Degene die verantwoordelijk zijn voor vergunningen op rioollozingen, wat weer bij een ander team ligt, het omgevingsteam, moeten dat inzichtelijker maken." Van der Ploeg benadrukt dat bedrijven bewust moeten worden dat afvalwater wat geloodst wordt, ook invloed heeft op een bedrijf. "Schoon (drink)water is ook belangrijk voor een boer, of de natuur."
Eind augustus werd er voor de tweede keer een onbekende stof in de Maas gevonden. Hierdoor voerde Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML) een Maasstop in en krijgen inwoners van Midden- en Noord-Limburg grondwater in plaats van water uit de Maas.