Terugkijken: Herdenking bij Nationaal Indië-monument

Archieffoto van de herdenking in Roermond. © Bram Becks
In het herdenkingspark in Roermond vond zaterdag de 35ste editie van de Indië-herdenking plaats. Slachtoffers van het conflict in het voormalige Nederlands-Indië worden dan herdacht
Dit jaar was weer publiek welkom bij het Nationaal Indië-monument, zoals het voor de coronapandemie ging. Premier Mark Rutte was ook aanwezig in Roermond.
De herdenking is terug te kijken via Facebook of YouTube.

Wat herdenken we eigenlijk?

Veteranen en nabestaanden herdenken dat 6.200 Nederlandse militairen die in de jaren 1945-1962 het leven lieten tijdens militaire acties in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Het conflict ontstond toen de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 werd uitgeroepen. De Nederlandse overheid erkende de onafhankelijkheid niet en stuurde 200.000 soldaten om de orde in de kolonie te herstellen. Een bloedige strijd barstte los. Na vier jaar oorlog, of 'politionele acties' zoals Nederland ze in eerste instantie noemde, erkende Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.
Het westelijk deel van Nieuw-Guinea bleef buiten de soevereiniteitsoverdracht. Maar ook Indonesië maakte aanspraak op Nieuw-Guinea en infiltreerde het gebied sinds 1949. Nederland stuurde in de periode 1961-1962 bijna 10.000 Nederlandse militairen naar Nieuw-Guinea, van wie een deel als dienstplichtige. Uiteindelijk werd het diplomatiek opgelost. Op 15 augustus 1962 werd in New York een akkoord bereikt: Nederland droeg de soevereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië over.

Veteraan voor altijd

In 2020 en 2021 zond L1 enkele portretten uit van veteranen, zij vertelden hun verhaal onder de noemer Veteraan Voor Altijd.