Monsterklus: alle spullen uit kerken Limburg in database

Priestergewaden van de kerk in Gulpen © L1 (Alexander Dekkers)
Aanvankelijk had het bisdom er drie jaar voor uitgetrokken, maar dat werden er vijf. Alle spullen uit alle kerken in Limburg zijn gefotografeerd, beschreven en opgenomen in een database.
Die vervangt de papieren inventarisatielijsten uit de jaren zeventig en tachtig.

Overzicht

Met deze uitgebreide inventarisatie loopt het bisdom Roermond voorop op alle andere bisdommen in het land. De gegevens worden opgeslagen in een besloten database van het Catharijneconvent in Utrecht. Daardoor ontstaat een duidelijk overzicht van al het erfgoed.

300 kerken

Het bisdom had voor het project enkele projectmedewerkers aangesteld die samen met een kleine groep vrijwilligers de kerken langsgingen. Kunsthistoricus Sander van Daal is één van hen. Onder andere onder zijn leiding zijn zo'n 300 kerken binnenstebuiten gekeerd.
In de Sint-Peteruskerk Gulpen legt Sander van Daal uit hoe hij te werk ging.

Veiligheid

"Je moet zorgen dat de kostbare spullen beveiligd zijn", legt Matheu Bemelmans uit van het bisdom Roermond. "We kwamen erachter dat we niet precies wisten wat we in huis hadden. Dat moet je wel weten als wilt beveiligen. Bovendien biedt het kerken de mogelijkheid om verantwoorde keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld in het geval van sluiting van kerken."

Parochiearchieven

Naast het vastleggen van alle roerende zaken is het belangrijk om het papieren archief op orde te hebben. Oud-Rijksarchivaris Jacques van Rensch uit Gronsveld zet zich al tientallen jaren in voor het behoud en het toegankelijk maken van parochiearchieven. En dat is niet onopgemerkt gebleven in Rome. Hij heeft er laatst een pauselijke onderscheiding voor gekregen.
We zochten Jacques van Rensch op in Gronsveld. Hij vertelt over zijn werk en zijn onderscheiding.