Bisdom: Limburgse kerken mogen zondagse mis missen

Het kerkbezoek neemt al jarenlang af © Istock
Kerken in Limburg hoeven niet meer elk weekend een mis te vieren.
Alle parochies hebben dat kunnen lezen in een brief vanuit het Bisdom.

Priestertekort

Tot nu toe was de regel dat in elke kerk, ieder weekend tenminste één zondagse mis moest houden. Maar het priestertekort is inmiddels zo groot geworden dat sommige parochies dit niet geregeld krijgen. Ook zijn er soms te weinig gelovigen om een mis voor te houden. In die gevallen vindt het bisdom het vergeeflijk dat een parochie soms een mis overslaat.

Energiekosten

Wat ook meespeelt zijn de hoge energiekosten. Het verwarmen van een kille kerk loopt behoorlijk in de papieren. "Hoewel financiële redenen nooit een hoofditem mogen zijn in pastorale zaken, kunnen ze ook niet buiten beschouwing worden gelaten", erkent vicaris-generaal Maessen, de schrijver van de brief.
Het bisdom vindt dat parochies wel een zorgvuldige afweging moeten maken als ze in een bepaalde kerk bijvoorbeeld om de week een mis vieren, en dat dit in overleg met het bisdom moet gebeuren.