Bewoond gebied Limburg het minst gegroeid

De extra bebouwing in Limburg ging ten koste van landbouwgebied © Istock
Het bewoond gebied in Limburg is sinds begin deze eeuw gestegen van 371 vierkante kilometer tot meer dan 411 vierkante kilometer in 2017, een groei van ongeveer 8 procent.
Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Kleinste groei

Van de 2209 vierkante kilometer die onze provincie groot is, is nu zo'n 19 procent van onze provincie bebouwd met woningen. De uitbreiding van het woonoppervlak in Limburg is het kleinst van alle provincies. Koploper is Flevoland, waar het stedelijk gebied met meer dan een kwart steeg. Het grootste deel van al het nieuw bebouwde gebied in Nederland was voorheen landbouwgrond.

Voerendaal versus Brunssum

Toch blijft de agrarische sector veruit de grootste grondgebruiker in Limburg. In het overgrote deel van de Limburgse gemeenten, 21 van de 31, is landbouw de grootste grondgebruiker. Voerendaal spant daarin de kroon, met iets meer dan 80 procent dat een agrarische bestemming heeft. Brunssum is met tien procent landbouwgrond de meest stedelijke gemeente van Limburg.

Meer bedrijventerreinen

De oppervlakte voor bedrijventerreinen groeide in die periode fors meer. Limburg had met de eeuwwisseling nog 58 vierkante kilometer aan bedrijventerrein, in 2017 was dat al 71 vierkante kilometer. Dat is een groei van meer dan 20 procent. Daarmee scoort Limburg wel relatief hoog.