Raad van State vernietigt plan Résidence Valkenburg

Résidence Valkenburg © Google Streeview
De Raad van State heeft het bestemmingsplan van Résidence Valkenburg vernietigd.
De raad heeft dat woensdag bekend gemaakt.
Het plan gaat over de omvorming van de voormalige Camping Schoonbron in Schin op Geul tot het recreatiepark Résidence Valkenburg. In het plan worden de grenzen van het park aangepast. Op die manier zou het mogelijk zijn het park te maken. Verder zou de parkeerplaats worden uitgebreid. Stichting Natuurlijk Geuldal maakt zich zorgen over de natuur, het landschap en de leefomgeving. Ze stapten naar de Raad van State om het plan tegen te houden.

Aantasting

De stichting krijgt onder meer gelijk over stikstof. Tijdens het maken van de plannen is er een stikstofonderzoek gedaan naar de gevolgen van de bouw van park. Als referentiepunt werd een plan gebruikt uit 2004, maar in 2016 is de camping nog heringericht. Daardoor zijn er 200 stacaravans niet in het onderzoek meegenomen. De gevolgen voor stikstof zijn daarom onduidelijk, stelt de Raad van State.
Volgens de Raad van State is het maken van het recreatiepark 'nieuwbouw', terwijl de gemeente het heeft over 'uitbreiding'. Dat is in strijd met de zogenoemde Intergemeentelijke structuurvisie. De gemeente heeft op dit punt te weinig onderbouwd waarom ze hiervan afwijken.

Parkeerplek

Ook is er door de gemeente niet de juiste berekening gemaakt rond de parkeerdruk. In de parkeernota van de gemeente staat dat er één parkeerplek per slaapkamer moet zijn. Maar voor het park is uitgegaan van één parkeerplek per vakantiewoning. Volgens de Raad van State is er onvoldoende uitgelegd waarom ze van de nota afwijken.