'Goed gesprek met Remkes en kabinet over stikstof'

Geert Gabriëls © Jean-Pierre Geusens
Gedeputeerde Geert Gabriëls kijkt terug op een goed gesprek met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet over de aanpak van de stikstofproblemen.
Maandagochtend spraken de provincies met Remkes in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Remkes is als bemiddelaar aangesteld om uit de stikstofimpasse te komen.

Gezamenlijke boodschap

Gabriëls sprak samen met de andere elf gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor stikstof in hun provincie, premier Mark Rutte en ministers Van Christianne der Wal (Natuur en Stikstof), Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). "Er was eerst een gezamenlijke boodschap van de provincies, waarna alle twaalf provincies kort hun mening mochten geven over de situatie. In mijn bijdrage heb ik niet veel anders gezegd dan de brief die we als provincie in juli hebben gestuurd aan het kabinet", zegt Gabriëls over het gesprek dat hij als 'fijn' beschrijft. "Het was goed om bij elkaar te komen."

Limburgse aanpak

In de brief waar hij naar verwijst heeft Gabriëls de Limburgse aanpak beschreven om het stikstofprobleem aan te pakken en de natuur te verbeteren, maar ook gevraagd om duidelijkheid. Daarmee doelt de gedeputeerde op duidelijkheid rondom regelingen en voorfinancieringen, maar ook duidelijkheid over de aanpak van het kabinet. "Doordat er verschillende meningen zijn, is er ook wel behoefte aan duidelijkheid wat nou de lijn is."

Tijdpad

Remkes zei na afloop dat er ook kritiek werd geuit op het tijdpad, maar niet overal op dezelfde manier. Volgens Remkes waren vooral Friesland en Drenthe kritisch. Op 1 juli 2023 moeten de provincies hun gebiedsplannen inleveren en in 2030 moeten de plannen er toe leiden dat de totale stikstofuitstoot 50 procent lager is. Gabriëls is minder kritisch over het tijdpad: "Het zal pittig worden, maar als we niet beginnen met verduidelijkingen van regelingen en duidelijk perspectief hebben weten we zeker dat we het niet halen."

Vervolg

Volgens Gabriëls zijn er geen concrete afspraken gemaakt over een vervolg. "Dit zijn natuurlijk verkennende gesprekken vanuit Remkes, maar we hebben natuurlijk als gedeputeerden bijna wekelijks een gesprek met elkaar en maandelijks met de minister."
Naast de provincies spraken ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen met Remkes en het kabinet over de stikstofproblematiek.