Preventieplan moet De Peel brandveiliger maken

Verkoolde boom in Deurnsche Peel als getuige natuurbrand twee jaar geleden. © L1 (Peter Beeker)
Een grote natuurbrand is bijna niet te blussen. Toch moet een preventieplan voor De Peel de risico's zo klein mogelijk maken. Twee jaar geleden woedde op het grensgebied tussen Limburg en Noord-Brabant de grootste natuurbrand ooit in Nederland. 
Ruim 700 hectare gingen in vlammen op. Aan de Brabantse kant kreeg de Deurnsche Peel het meest te verduren. Door de stevige wind rukte de vuurlijn via de Mariapeel in Limburg verder op naar het zuiden. Het natuurbrand-beheersplan ligt er nu. Een crisissituatie als toen mag zich niet herhalen. Maatregelen zijn mensenwerk maar de natuur blijft de baas.  

Indrukwekkend

Boswachter Lieke Verhoeven weet nog precies hoe het was. "Het leek wel of het vuur al het geluid in de omgeving opzoog. Het was een bizarre ervaring twee jaar geleden." Als je goed kijkt, zie je nog sporen van de vuurzee die in april 2020 woedde. Zwartgeblakerde stammen van bomen, dood en kaal, herinneren aan de brand die binnen enkele dagen werd geblust maar diep ondergronds nog twee maanden doorwoekerde. "Veengrond is pure brandstof."

Brandhaard

De Peel is op de meeste plekken ondoordringbaar. Dat blijft ook zo maar één van de maatregelen die vanaf het najaar wordt uitgevoerd is het verstevigen en verbreden van verbindingsroutes door het moerasgebied. Verhoeven: "Brandweerwagens en zwaar materieel van loonwerkers kunnen dan beter in de buurt van de brandhaard komen zonder zich vast te rijden." Op sommige plekken wordt ook gekapt. Aan één kant van een zandweg gaan bomen neer zodat bij een brandsituatie vuur niet via de toppen kan 'overspringen' naar een bosstrook.

Complex

De praktische ingrepen staan allemaal in het Natuurbrand beheersplan. Dat is opgesteld na de nare ervaringen van 2020 toen vlak na de Peelbrand een tweede inferno ontstond in het Meinweg gebied in Midden-Limburg. Peter Kleuskens van Veiligheidsregio Limburg Noord: "We hebben voor alle zes natuurgebieden in Limburg een preventieplan gemaakt. Dat was de opdracht. Het klopt dat de situatie in De Peel bestuurlijk complex is omdat het gebied in twee provincies ligt. Ik ben er van overtuigd dat we allemaal hetzelfde willen. De brand blussen als het nodig is en voorkomen dat het nog een keer op zo'n grote schaal voor kan komen."

Bescherming

De Peel is veel te droog. Moerasplanten en veengras groeien zuinig. Het gebied is overwoekerd door adelaarsvaren en het grasachtig pijpenstrootje. De lage vegetatie is uiterst brandbaar en wordt binnenkort uitgedund. Boswachter Verhoeven: "We proberen te stimuleren dat hoogveen weer een kans krijgt door De Peel te 'vernatten'. Dat is goed voor natuurontwikkeling maar zorgt ook voor bescherming tijdens brand. "