'Overheid moet transitie landbouw goed faciliteren'

Afbeelding ter illustratie © iStock
Werkgroep Behoud De Peel kijkt positief terug op het gesprek met Johan Remkes, de bemiddelaar in de stikstofcrisis.
Voorzitter Wim van Opbergen heeft tijdens het gesprek samen met andere natuurorganisaties benadrukt dat de stikstofplannen volgens hen niet moeten worden aangepast. Ze vinden wel dat de boeren goede hulp moeten krijgen van de overheid.

Tijdspad

Volgens Van Opbergen waren alle partijen en de ministers het erover eens dat er niet mag worden getornd aan de doelen en het tijdspad dat daarvoor is uitgestippeld. "Dat komt doordat iedereen ervan overtuigd is dat het heel dringend nodig is om maatregelen treffen", zo zegt Van Opbergen in de L1 Nieuwsshow.

Uitkopen

Van Opbergen benadrukt nogmaals dat het hem er niet om gaat dat boeren worden uitgekocht. "Het gaat om een andere manier van produceren, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur." Volgens de voorzitter van de werkgroep hoeven er ook niet minder boeren te komen. "Het mogen van mij meer boeren zijn, als ze maar op een andere manier boeren. De overheid zal moeten zorgen voor zekerheid op lange termijn voor de boeren."

Integraal

Van Opbergen beseft zich ook dat de transitie niet eenvoudig zal zijn. "Het gaat ook niet alleen om stikstof, maar problemen moeten integraal worden aangepakt. Ook aan methaan, CO2, droogteaanpak en waterkwaliteit moet worden gewerkt. Het is gewoonweg noodzakelijk. En er zijn ook gewoon groepen boeren die er voor open staan."