Onttrekkingsverbod water voor boeren mogelijk strenger

De aanhoudende droogte zorgt voor steeds meer problemen. © iStock
Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater wordt 'mogelijk' aangescherpt. "De situatie is zorgelijk", stelt Waterschap Limburg vrijdag.
Er gold al een onttrekkingsverbod, maar daarbij werden uitzonderingen gemaakt voor onder andere fruitteelt en drinkwater voor vee.

Aangescherpt verbod

Die uitzonderingen zouden bij het nieuwe verbod niet meer gelden. Maar hoe de aanscherping er precies uit zou komen te zien, is nog niet duidelijk. "Er kan gekozen worden voor een onttrekking uit oppervlaktewater voor heel Limburg of voor delen van het gebied", meldt een woordvoerder van het Waterschap. Het zou ook slechts om individuele beken kunnen gaan.

Droogte

De droogte in Limburg neemt nog steeds toe. "Er wordt volgende week wel wat regen verwacht, maar die biedt waarschijnlijk weinig verlichting", legt het Waterschap uit. Of de aanscherping er komt, hangt sterk vanaf of er genoeg regen in de komende twee weken valt. "Komt die neerslag er niet, dan is er een reële kans dat we moeten overgaan tot extra aanscherpingen."

Boeren

Boeren en tuinders die in de knel komen bij de mogelijke aanscherping worden gevraagd zich te melden. Het Waterschap gaat op aanraden van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) namelijk inventariseren welke boeren in nood komen. Het gaat om boeren die geen andere mogelijkheid hebben om aan water te komen dan uit beken.
"Als waterschap willen we op korte termijn inzicht hebben in de boeren en tuinders die in de problemen zouden kunnen komen", zegt Chrit Wolfhagen van Waterschap Limburg. "Zo hebben we genoeg tijd om te bekijken waar de knelgebieden zijn en hoe we dit kunnen oplossen, mocht het zover komen."