Leegloop Limburgse bibliotheken zet door

Een bibliotheek in Limburg © Jean-Pierre Geusens
Het aantal leden van de bibliotheek in Limburg is opnieuw gedaald. En dat terwijl onze provincie al verhoudingsgewijs het laagste aantal mensen heeft met een biebkaart.
Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bibliotheek die zijn op een rijtje zijn gezet door ANP/LocalFocus.

Jeugd

Limburg heeft relatief gezien de minste leden van Nederland. Per 1000 inwoners hebben er hier maar 146 mensen een pasje. Landelijk zijn dat er 212. Meest fanatieke bibliotheekleden zijn de Friezen: daar zijn er 273 van de 1000 mensen lid. Dat is bijna twee keer zoveel als in Limburg.

Daling

De Limburgse bibliotheken hadden vorig jaar 8.362 leden minder dan in 2020. Met name jeugdleden hebben hun lidmaatschap bij de bieb opgezegd. In 2019 zegde de meeste Limburgers hun abonnement op. Het ledenaantal daalde toen met ruim 10 procent. In het coronajaar 2020 was er ook een daling, toen was er een daling van 2,1 procent. Bij de jeugdleden bleef het aantal leden dat jaar vrijwel gelijk.

Friesland

Landelijk gezien is het aantal mensen met een pasje van de bieb ook gedaald. Alleen in Noord-Brabant is het aantal leden gestegen. Daar hebben de bibliotheken 4 procent meer leden dan in 2020. De grootste afname is in Friesland, daar daalt het aantal leden met meer dan 10 procent. Vooral jeugdigen hebben daar hun abonnement opgezegd.