Vooral kritiek op meldpunt Ger Driessen over journalist

Ger Driessen ontkent met zijn dienstauto een bordeel te hebben bezocht © L1
Oud-gedeputeerde Ger Driessen zegt 55 meldingen te hebben gekregen bij zijn klachtenmeldpunt over NRC-journalist Joep Dohmen. In meer dan de helft van de reacties krijgt Driessen kritiek op het meldpunt.
Dat laat de oud-gedeputeerde weten aan L1.

Ook steun

Twintig meldingen ondersteunen zijn initiatief, zegt Driessen. In ongeveer de helft daarvan wordt ook een eigen ervaring gedeeld. De andere 35 reacties zijn negatief. Daarin wordt kritiek geuit op het meldpunt van Driessen, omdat daarmee de journalistiek in een kwaad daglicht zou worden gesteld.

De Vriendenreünie

Twee maanden geleden begon Driessen met zijn meldpunt naar aanleiding van een bewering in het boek De Vriendenreünie van Joep Dohmen en zijn collega Paul van der Steen. Er wordt gesteld dat een toenmalig gedeputeerde met de dienstauto naar een bordeel werd gereden, zonder dat een naam wordt genoemd.

Naar het bordeel

Driessen bracht daarop zelf naar buiten dat hij wordt bedoeld. Tegelijk ontkende hij in alle toonaarden de bewering. Het meldpunt startte hij omdat hij vindt dat de publicaties van Dohmen 'mensen ten onrechte beschadigen.' Daarom riep hij anderen op te reageren.

Wel of niet tevreden?

Driessen verklaart voor zichzelf vooraf geen voorstelling te hebben gemaakt over het aantal reacties en gewoon wilde kijken wat er los kwam. Hij stelt dat het hem om een patroon ging en wil daarom niet spreken van een mee- of tegenvaller. "De ongeveer tien mensen die hun ervaring hebben gedeeld, hebben hetzelfde meegemaakt als ik nu. Zij voelen zich in het verleden onheus behandeld. Maar de meesten voelen er niks voor daar nog een procedure over op te starten. Daar hebben ze geen zin meer in vanwege de aandacht die dat met zich meebrengt. Terwijl het vaak al lang geleden is", aldus Driessen.

Patroon

Volgens hem is er in die reacties een steeds terugkerend patroon van het niet geven van alle of van valse info en het manipuleren met zinnen en woorden. "Ik heb met de meesten van hen contact gehad", zo stelt Driessen. Hij zegt verder op aanraden van zijn advocaat de reacties niet op de website van het meldpunt te hebben geplaatst vanwege de privacywetgeving.

Naar de rechter

Bij de start van het meldpunt kondigde Driessen ook aan naar de rechter te stappen om zijn naam gezuiverd te krijgen. Met zijn advocaat bekijkt hij nu of een gang naar de rechter kans van slagen heeft. Dat geldt ook voor een eventuele klacht bij de Raad voor de Journalistiek.

Gronddeal

Driessen overweegt ook juridische stappen over het verhaal over de vermeende bevoordeling in 2016 van oud-wethouder Jan Loonen van Venray bij de verkoop van grond. Driessen was toen waarnemend voorzitter van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. "Het Waterschap Limburg heeft een paar maanden geleden in een brief zwart op wit laten weten dat er van bevoordeling geen sprake is geweest. Of ik hier een zaak van maak, is afhankelijk van een correctie van het verhaal door diverse media", zo betoogt Driessen.

Jacht op journalisten

Journalist Joep Dohmen liet in een reactie bij de start van het meldpunt weten achter de inhoud van zijn bordeel-verhaal te blijven staan, omdat die gebaseerd is op goede bronnen. De NRC-journalist wilde toen overigens niet bevestigen dat het inderdaad om Driessen gaat. Ook vond hij dat de kritiek op zijn werk past in een bredere landelijke en internationale trend van een jacht op journalisten en zogenaamd nepnieuws. "Het maakt werken als journalist moeilijker, omdat twijfel wordt gezaaid over wat gewoon ons werk is", aldus Dohmen toen.
Hij verklaarde het destijds ook prima te vinden als Driessen naar de rechter stapt, omdat die dan een onafhankelijk oordeel kan vellen.