40 vluchtelingen opgevangen in gouvernement

Limburgs Gouvernement © iStock
De provincie gaat van donderdag 28 juli tot en met 1 oktober 40 vluchtelingen opvangen in een bijgebouw van het gouvernement, het zogeheten Lab.
Het gaat om mensen die niet terecht kunnen in de reguliere opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Plicht

De tijdelijke opvang moet de druk verlichten van het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Daar slapen dagelijks mensen buiten de poort in de open lucht. Gouverneur Emile Roemer zegt dat het provinciebestuur het als haar plicht voelt om mensen in acute nood te helpen.
"Dat doen we tijdelijk en onder strikte voorwaarden. Er is sprake van een landelijke crisis waarbij we snel en flexibel moeten handelen. Het provinciebestuur benadrukt wel dat er landelijk heel snel een structurele oplossing voor de opvangproblematiek gevonden moet worden", aldus Roemer.

Tijdelijk gebruik

De inrichting, bemensing, catering en 24-uurs beveiliging van de binnen- en buitenruimte is een zaak van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De communicatie met omwonenden, omliggende bedrijven en organisaties ligt bij de gemeente Maastricht.
De provinciale medewerkers zijn door de directie geïnformeerd over het tijdelijk andere gebruik van een deel van de kantoor- en vergaderruimtes en wat dat betekent in de dagelijkse praktijk. De gemeente Maastricht gaat in samenspraak met onder meer vrijwilligersorganisaties en Maastricht Sport activiteiten organiseren op het gebied van dagbesteding.