Weinig provinciegrond geschikt voor flexwoningen

Woning in aanbouw © iStock
Er is nauwelijks ruimte op provinciale gronden voor flexwoningen. Slechts op 3 van de in principe 200 mogelijke kavels is dat mogelijk.
Dat blijkt uit een mededeling van gedeputeerde Lia Roefs (PvdA) aan het Limburgs Parlement. De gedeputeerde liet een inventarisatie uitvoeren naar flexwoningen op grond die van de provincie is.

In kaart brengen

Ze deed dat naar aanleiding van een in november vorig jaar in het Limburgs Parlement aangenomen motie van PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn op dit gebied. Volgens gedeputeerde Roefs bleven bij een eerste ronde ongeveer 200 kavels over. Daarbij was provinciale grond die in gebruik is voor bijvoorbeeld weg, spoor, water, bedrijventerrein of beschermde natuur al afgevallen.

Afvallen

Vervolgens is er gekeken naar welke van de 200 kavels gereserveerd zijn voor andere ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen of natuurcompensatie. Op basis daarvan bleven er nog maar 25 over. Na een nieuwe ronde bleken uiteindelijk nog maar drie kavels geschikt voor flexwoningen. De andere 22 vielen af vanwege ligging op een (grote) afstand van bestaande woningen of omdat het landschap te waardevol is. Geen enkele lokatie is geschikt voor permanente bewoning.

In gesprek met gemeenten

De drie overgebleven kavels sluiten wel aan op bestaande woningbouw. Gedeputeerde Lia Roefs gaat nu in gesprek met de drie betrokken gemeenten om te achterhalen of zij wat voelen voor flexwoningen op die plekken. Pas daarna maakt de provincie bekend om welke plaatsen het gaat. Bij het ontbreken van draagvlak bij een gemeente, vervalt de lokatie. Mocht dat er wel zijn dan is de verwachting dat het 6 tot 12 maanden duurt om het initiatief verder uit te werken.