Extra onderzoek tegengaan geluidsoverlast proefdraaien MAA

Maastricht Aachen Airport. © Jean-Pierre Geusens
De provincie laat alsnog nader onderzoek doen naar de mogelijkheid van extra afschermende voorzieningen voor het proefdraaien met straalmotoren op de grond op Maastricht Aachen Airport (MAA). Die moeten de geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum beperken.
Proefdraaien is nodig nadat er onderhoud is gepleegd of een reparatie is gedaan aan vliegtuigen bij de onderhoudsbedrijven op MAA. Het laten draaien van de motoren zorgt voor het nodige geluid.

Geluidwerende maatregelen

Het provinciebestuur heeft wil nader onderzoek vanwege de vele zienswijzen die binnenkwamen naar aanleiding van het zogeheten voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) proefdraaien MAA. Kern van de meeste reacties was dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar geluidwerende maatregelen. Zo pleit de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA voor het proefdraaien in een gesloten ruimte. Dat zou het beste zijn voor de gezondheid en het welzijn van de omwonenden.

Strikte voorwaarden

Daarnaast besloot het Limburgs Parlement in juni om MAA onder een aantal strikte voorwaarden open te houden. Eén daarvan was dat voor het proefdraaien een deugdelijke afscherming geplaatst moet worden om de aangrenzende dorpskernen zoveel mogelijk te ontlasten. In de businesscase voor het vliegveld in Beek die uiterlijk eind december klaar moet zijn, dient dat punt ook terug te komen.

Later

Als gevolg van de stap van het provinciebestuur, vindt de behandeling van het definitieve voorstel over het proefdraaien op MAA niet plaats in oktober maar pas volgend jaar.